Jan. - feb. 2024

Sivo na sivem

Cikel predavanj velikih imen filozofije

Več kot trideset let je minilo, odkar je Alen Ožbolt prevzel oblikovanje revije Problemi in knjižne zbirke Analecta. 34 let in približno 280 naslovnic – impozanten opus, ki mu v založništvu zlepa ni para. Trideset let naslovnic, ki imajo vse enako izhodišče, a so vendarle vsakič individualne, unikatne in v veliki večini subtilno povezane z vsebino. Izhodišče za oblikovno osnovo je bil sloviti Heglov citat: »Ko filozofija slika svoje sivo na sivem, tedaj se je neka podoba življenja postarala, in s sivim na sivem se ne da pomladiti, temveč le spoznati.« 

Oblikovalska zasnova je tako postavljena v sozvočje s konceptualno zasnovo, na katero se opira teorija, ki se je razvila v stotini knjig zbirke Analecta in pri reviji Problemi, teorija, ki si je v toku zadnjih desetletij pridobila svetovni sloves. Zato je smiselno, da razstavo naslovnic Srebrna okna spremljajo tudi dogodki, ki bodo na različne načine reflektirali izhodišča in domet te teorije, izhajajoč iz sivega na sivem. Cikel je na nastal na pobudo Barbare Rogelj, vodje humanističnega in kulturnovzgojnega programa v CD, v sodelovanju z dr. Mladenom Dolarjem ter v okviru razstave naslovnic revije Problemi avtorja Alena Ožbolta z naslovom Srebrna okna, na ogled v Prvem preddverju Cankarjevega doma.

Na odrih Linhartove dvorane in Kluba CD se bodo zvrstila predavanja dr. Alenke Zupančič, dr. Petra Klepca, dr. Jele Krečič, dr. Roberta Pfallerja, dr. Jureta Simonitija, dr. Slavoja Žižka, dr. Franka Rude in dr. Mladena Dolarja.

»Štiri dvojice predavateljev in predavateljic bodo v štirih terminih naslovile zelo različne teme, ki segajo od bolj aktualnih do bolj filozofsko elementarnih, povezujeta pa jih dve teoretski jedri: G. W. F. Hegel tokrat tudi kot filozof sivine in senc ter teorija Jacquesa Lacana, ki bo med drugim služila kot izhodišče za analizo aktualnega družbenega ozračja, potrošništva ter strukture želje in jejezika. Pojem indirektnosti, ki je tesno povezan z obema miselnima tradicijama, bo v pomoč pri diagnosticiranju lingvističnih oziroma popularno kulturnih fenomenov, pa tudi pri premisleku pojma univerzalnosti.«
dr. Jela Krečič

 

Program predavanj:

9. 1. ob 19.00, Klub CD
Dr. Alenka Zupančič: Radikalno zlo in z njim povezane reči 
Dr. Peter Klepec: Ob paradoksih krutosti 

18. 1. ob 19.00, Klub CD
Dr. Robert Pfaller: Sivo v sivem služenja dobrin in struktura želje
Dr. Jela Krečič: Hollywood, indirektnost in Ted Lasso

20. 2. ob 19.00, Linhartova dvorana
Dr. Jure Simoniti: Kako je univerzalnost postala singularna? 
Dr. Slavoj Žižek: Ali lahko presežemo Hegla s Heideggrom?

29. 2. ob 19.00, Klub CD
Dr. Frank Ruda: Bitka senc
Dr. Mladen Dolar: Filozofija in homonimija


Avtor naslovnic: Alen Ožbolt

Vaš dogodek pri nas

Veliko več kot samo najem

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI