Trajnostna mesta in skupnosti

Cankarjev dom za trajnost

Trajnostna usmeritev za Cankarjev dom pomeni soodgovorno sprejemanje ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov kulturnih in kongresnih dogodkov na okolje. Pri tem imamo v mislih skrb za okolje in sočloveka v širšem smislu. Kot skrb za naravo, ki nas obdaja, skrb za ljudi, s katerimi gradimo skupnost in skrb za vključevanje vseh. 

Trajnostna mesta in skupnosti

Trajnostna mesta in skupnosti

Podnebni ukrepi

Podnebni ukrepi

Kakovostno izobraževanje

Kakovostno izobraževanje


 

Cenovno dostopna in čista energija

Cenovno dostopna in čista energija

Čista voda in sanitarna ureditev

Čista voda in sanitarna ureditev

Odgovorna poraba in proizvodnja

Odgovorna poraba in proizvodnja

Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje

Industrija, inovacije in infrastruktura

Industrija, inovacije in infrastruktura

Partnerstva in doseganje ciljev

Partnerstva in doseganje ciljev

Enakost spolov

Enakost spolov

Odprava revščine

Odprava revščine

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI