Razpisi

Oddaja storitev klipinga za obdobje 60 mesecev
Rok za oddajo ponudb: 4. 11. 2021 do 14. ure preko sistema e-JN

V okviru javnega razpisa »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021« Ministrstva za kulturo s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v Cankarjevem domu izvajamo projekt »Pridobivanje znanj za mlade na področju tehnične izvedbe in trženja kulturno-umetniških prireditev«, s katerim bomo v letih od 2018 do 2021 zaposlili osemnajst mladih, od tega štirinajst za trinajst mesecev, štiri pa za eno leto. Mladi do 29. leta z delom v Cankarjevem domu usvojijo specifično praktično znanje, ki ni del šolskega izobraževanja. Do konca junija 2021 je v projektu sodelovalo 12 mladih, ki so prejeli pomembne reference za lažjo vključitev na trg dela, veliko praktičnih izkušenj za samostojno delo ali kandidiranje na razpisih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

eu razpisi
eu-skladi.si

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI