Tilyen Mucik
Pretekli dogodek
23. mar. - 2. maj 2022

Onkraj objektiva / Beyond the Lens

Zaradi vzdrževalnih del bodo razstave 16., 17. in 18. aprila ZAPRTE.

Sodelujoči umetniki: Jošt Dolinšek, Andrej Lamut, Tilyen Mucik, Sara Rman, Blaž Rojs, Anja Seničar
Kuratorka: Hana Čeferin

Fotografijo je, morda bolj kot večino drugih medijev znotraj umetnosti, že od samega začetka zaznamovala zavezanost eksperimentalnosti. Prve uspešno fiksirane fotografske podobe so nastajale kot zaporedje fizikalnih in kemijskih eksperimentov, patentiranju prve dagerotipije leta 1839 pa so v hitrem zaporedju sledile nove tehnike – kalotipija, heliotipija in ambrotipija, pozneje pa svetlobni zapisi brez aparata, kot so fotogrami, kemogrami in luminogrami, če jih naštejemo le nekaj. Definicija fotografije se v sodobni umetnosti še razširja – od digitalnih intervencij do del, proizvedenih z umetno inteligenco, nenavadnih kemijskih spojin ter nešteto kombinacij emulzije, vključevanja živih organizmov in nepričakovanih nosilcev – načinov interpretiranja fotografskega je znotraj umetnosti neskončno. Čeprav se še vedno pogosto pojmuje fotografijo zgolj kot podobo, ki jo na površino, občutljivo za svetlobo, ujamemo s pomočjo fotografskega aparata, se ta definicija morda že od njenega začetka torej kaže kot neustrezna. 

Razstava Onkraj objektiva se s to eksperimentalnostjo v mislih obrača k mlajšim slovenskim fotografom in fotografinjam, ki kombinirajo različne medije, prevprašujejo material in formo ter raziskujejo potenciale medija fotografije izven uporabe fotoaparata. Dogajanje v slovenski sodobni fotografiji zadnjih let je vsekakor vznemirljivo. Mlajši avtorji in avtorice do nje pristopajo z izrazito samosvojimi pogledi, se dobro zavedajo zakonitosti medija, so neobremenjeni s fotografskim »purizmom«, kombinirajo sloge, materiale, pripomočke in nosilce. Organizirajo se v skupine, studie in kolektive, sodelujejo na mednarodnih platformah, razstavnih projektih in publikacijah ter se samostojno vpenjajo v umetnostni sistem. V živahnem in razgibanem dogajanju mlajše slovenske fotografije se nedvomno kažejo pogledi, polni svežine in individualizma. 

Znotraj tega dogajanja je cilj pričujoče razstave predstavitev produkcije, ki se je razvila v odnosu mlajše generacije do tradicionalnih pristopov k mediju. Razstava ne želi predstaviti najnovejših ali najsodobnejših del avtorjev in avtoric mlajše generacije, temveč osvetliti specifično razumevanje medija, ki se je začelo razvijati na našem območju. Dela na razstavi, ki so bila predhodno večinoma že predstavljena samostojno, so skupaj ponujena v razmislek o možnostih samega medija, fotografskih usmeritvah mlajše generacije ter tem, kako mladi umetniki in umetnice razmišljajo o fotografiji danes, ko jo producirajo izven objektiva. 
 

Andrej Lamut in Tilyen Mucik se v predstavljenih projektih s fotografijo ukvarjata skozi tematsko polje botanike. Lamut je v seriji Invasive Alien Species z metodičnim opazovanjem invazivnih rastlinskih vrst v svoji neposredni okolici, ki jih je predstavil kot izvenzemeljske vsiljivce, naslovil tematiko okoljske krize in njenih posledic, ki so obenem skrite in povsem na očeh. Mucik pa je v seriji Flora Femina v svoja dela botaniko vpeljala dobesedno, saj je v podobe vnašala rastlinska barvila in namesto papirja uporabila liste zelenih rastlin. Sara Rman in Anja Seničar fotografijo razumeta na formalni ravni, pri kateri je že fotografski papir s specifično obdelavo lahko nosilec pomena. Z žganjem, mečkanjem, uničevanjem, eksperimentiranjem z emulzijo in osvetlitvijo obdelujeta fotografski papir, dokler ne zavzame nepričakovanih oblik in prevzame forme samostojnega objekta. Blaž Rojs in Jošt Dolinšek kombinirata medije – prvi polaroidom, njegovemu primarnemu mediju, dodaja akrilne barve, pleksi steklo, tekstil in druge elemente ter jih oblikuje v večplastne objekte, drugi pa z zrcalnimi vstavki v okvirjih v dela vnaša več vstopnih točk pogleda, obenem pa z zvočno spremljavo potencira njihovo ambientalnost in raziskuje intimno izkušnjo, ki se odpira ob opazovanju podob.

Predstavljeni avtorji in avtorice do fotografije zavzemajo različna stališča ter jo interpretirajo povsem svojstveno. A njihov skupni imenovalec je morda ta, da raziskujejo vedno nove potenciale medija in preizkušajo njegove meje ter vzporedno s tem iščejo načine, kako pomen spojiti s formo. Do medija pristopajo izrazito tehnično ter z razmislekom o materialnosti, obenem pa z veliko mero zanimanja za izkušnjo gledalca/ke in mogočega razumevanja del. Skozi formalno in vsebinsko različna dela šestih predstavljenih umetnikov in umetnic tako vstopamo v polje sodobne fotografske produkcije, ki se giblje zunaj ustaljenih okvirjev in onkraj objektiva.
 

Onkraj objektiva / Beyond the Lens

23. mar. - 2. maj 2022
Več terminov

Prosti vstop

Zaradi vzdrževalnih del bodo razstave 16., 17. in 18. aprila ZAPRTE.

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI