foto park

Zeleno in trajnostno

Trajnostno – v vseh pogledih 

Skrbimo za naravno in kulturno dediščino

foto park

Ob prirejanju dogodka preverite, kakšna infrastruktura je potrebna za izvedbo.

Ima prizorišče varčna svetila, pametne pipe, ki samodejno zapirajo vodo, kakšna je voda, ki izpira stranišča – gre morda za deževnico? Kako je urejeno hlajenje prostorov v toplih mesecih? Vse to so majhni, a pomembni koraki k zelenemu planetu. V Cankarjevem domu sledimo vsem navedenih zapovedim in vsako leto svojo trajnostno naravnanost še nadgrajujemo. S premišljenim vzdrževanjem posodabljamo prizorišča in infrastrukturo. Naš cilj je zagotoviti gospodarno rabo ter zmanjšati porabo energije in vodnih virov. Dejavno smo pristopili k ločevanju in zmanjševanju odpadkov, uporabljamo ekološka čistila in čim bolj tudi reciklirane materiale

Sodelujemo s tiskarnami, ki izpolnjujejo zelene standarde delovanja, vse več tiskanega gradiva pa nadomeščamo tudi z drugimi načini podajanja informacij in uporabo sodobnih medijev.

Svetovni cilji trajnosti

.

Pri izvajanju trajnostno naravnanih dogodkov bomo pozorni na:

 • trajnostni pristop k izobraževanju in razvoju slehernika (iz oči v oči, hibridni in virtualni dogodki)
 • trajnostno mobilnost za obiskovalce in udeležence kongresov (peš ali z javnim prevozom)
 • trajnostno komuniciranje (brez tiskanega gradiva)
 • trajnostno pridelavo, pripravo in uporabo hrane (jedilniki  za obiskovalce in udeležence kongresov)
 • naročila trajnostnih materialov (brez plastike)
 • trajnostno ravnanje z odpadki  (5-stopenjsko ločevanje s ciljem nič smeti)
 • trajnostno ravnanje z vodo  (voda iz pipe)
 • trajnostno ravnanje z energijo (zelena energija)
 • trajnostno organizacijo zdravega dogodka (zdravje in dobro počutje)
   

Panji na strehi Cankarjevega doma

čebele

Cankarjev dom je začetnik urbanega čebelarstva v Sloveniji. Prav na eno od streh našega centra smo leta 2011 prvi namestili t. i. nakladne panje in začeli z urbanim čebelarstvom. Pobudo je dal naš sodelavec Franc Petrovčič, ki je tudi prejemnik odlikovanja Antona Janše III. reda. Na začetku so v panjih domovale tri družine kranjskih čebel, danes pa je panjev in čebel že več, ob največjem razmahu skoraj petsto tisoč.
V mestnem okolju je za čebele ugodna paša; čeprav na prvi pogled morda ni videti, je v mestu veliko dreves, nasadov in vrtov. Prednost je tudi v tem, ker rastlinje ni škropljeno proti škodljivcem, izpušni plini pa na kakovost bere ne vplivajo. S čebelami v mestu tudi povečujemo biotsko raznovrstnost, saj te oprašujejo mestne rastline. Čebele Cankarjevega doma imajo v neposredni bližini Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, mestne okrasne nasade in številne drevorede.

NE plastiki in zaveza okolju

steklenica CD

Na dogodkih ne strežemo in uporabljamo pijače v plastenkah. Namesto tega izkoriščamo izjemno prednost našega mesta – kakovostno pitno vodo. Udeležencem mednarodnih kongresov v Cankarjevem domu med odmori ponujamo vodo, kot jo uživamo lokalni prebivalci. S takšnim delovanjem smo samo v letu 2019 na odpad odložili kar petintrideset tisoč manj pollitrskih plastenk. 

Številne organizacije in kampanje opozarjajo na prekomerno rabo plastike in škodo, ki s tem nastaja ekosistemom, planetu, našemu življenjskemu prostoru. Med njimi tudi »Ne samo kaplja v ocean« z maskoto želvaka Tickyja, katere namen je oceane in morja očistiti plastike za enkratno uporabo. Kampanjo je ob svoji 50-letnici delovanja zasnovalo mednarodno združenje profesionalnih kongresnih organizatorjev IAPCO, katerega član je Cankarjev dom že od leta 1980. Člani tega združenja, ki delujejo v industriji srečanj po vsem svetu, na leto priredijo kar 18.660 kongresov, simpozijev in konferenc različnega obsega. Z njihovim ozaveščenim delovanjem pomembno prispevajo k naši prihodnosti.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI