Pretekli dogodek
8. sep. 2020 09:00

Branje kot vrednota?

Celodnevni nacionalni medresorski posvet iz bralne kulture in bralne pismenosti

Ustanove z različnih področij si prizadevamo, da bi o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture informirale čim širši krog strokovne in širše javnosti, zato na mednarodni dan pismenosti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent organiziramo nacionalni medresorski posvet. Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku in ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so predvideni predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks in podpornega okolja.

Organizatorji posveta želimo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …).

Organizacijski odbor: mag. Nataša Bucik (Ministrstvo za kulturo), Romana Fekonja (Zavod RS za šolstvo), dr. Sabina Fras Popovič (Mariborska knjižnica, Center za spodbujanje bralne pismenosti), Nada Požar Matijašič (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), Petra Potočnik (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), Tjaša Urankar (Javna agencija za knjigo RS), mag. Savina Zwitter (Bralno društvo Slovenije)

Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno začel Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020).

 

Branje kot vrednota?

8. sep. 2020 09:00

Traja do 18. ure

Več terminov

Brezplačne vstopnice

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI