Vizija

Cankarjev dom je kulturni in kongresni center z odličnim kulturno umetniškim programom in pestrim kongresnim dogajanjem. To dosega s programiranjem domačega kulturno umetniškega ustvarjanja, z razvijanjem kongresne in druge dejavnosti na trgu, s kulturno umetniškim, znanstvenim in gospodarskim sodelovanjem znotraj mesta, države in v mednarodnih razsežnostih ter z vzpodbujanjem urbanega druženja prebivalcev. 

Zavod je pri oblikovanju kulturno-umetniškega programa avtonomen. Bistvo njegovega poslanstva je zagotavljanje pogojev za razvoj različnih umetniških praks, spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, bogatenje kulturnega in širšega duhovnega življenja ter uveljavljanje humanističnih in socialnih vrednot in multikulturnega sodelovanja. Pestra in v svet odprta programska usmeritev, ki upošteva tudi avtonomno delovanje drugih kulturnih institucij, zagotavlja obiskovalcem Cankarjevega doma sprostitev, čustveno bogatenje, socialno in estetsko občutljivost, nova spoznanja in zavedanje o neprecenljivem pomenu kulture in umetnosti za narodovo prihodnost v Evropski uniji.

Cankarjev dom s svojimi programi javne službe in z dejavnostjo na trgu spodbuja in oblikuje pogoje za razvoj kulture, umetnosti, izobraževanja, znanosti in zagotavlja:

• načrtovanje, organizacijo in izvedbo raznolikih kulturno-umetniških programov
• podporo in asistenco umetnikom in drugim izvajalcem ter dobre pogoje za njihovo delo
• raznolik in širok spekter programov in aktivnosti za preživljanje prostega časa posameznikov in organiziranih skupin
• socialno okolje in prostore za druženje posameznikov in skupin
• kulturno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje posameznikov in skupin
• pretok znanja in novih idej
• delavnice, organizacijo in izvedbo kongresov in drugih prireditev, ki prispevajo k razvoju znanosti in prepoznavnosti Slovenije v tujini
• informacijsko točko o dogajanju na področju kulture in kongresne dejavnosti v Ljubljani

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI