Urbano čebelarstvo v Cankarjevem domu

Čebele oprašujejo rastline ter jim tako pomagajo, da obrodijo in se razmnožujejo.
Sadovi rastlin pomagajo preživeti človeštvu.
Z mestnim čebelarstvom v Cankarjevem domu pomagamo preživeti čebelam.
 

Cankarjev dom neguje izbran posluh ne le za kulturo, vse zvrsti umetnosti in dediščino človeštva nasploh, temveč tudi za naravo. Tako na eni od strešnih teras že od pomladi 2011 domujejo čebele in lahko se pohvalimo, da je Cankarjev dom pobudnik mestnega oziroma urbanega čebelarstva v Sloveniji. 

Čebele letajo na pašo običajno v premeru do treh kilometrov. V tem krogu od naših panjev ponujajo obilje in pestrost cvetočih rastlin Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, drevoredi, okrasni nasadi in vrtovi, avtohtone medovite rastline pa smo nasadili tudi na piramidnem vrtu na zelenici ob vhodu Cankarjevega doma iz Parka Sveta Evrope. 

Medena bera naših čebel je odvisna od števila čebeljih družin in vremenskih razmer ob najbujnejšem cvetenju, običajno pa na panj letno iztočimo od štirideset do sto kilogramov medu. Na strehi Cankarjevega doma imamo trenutno devet čebeljih družin.


Med Cankarjevega doma je več kot odlično prestal analize v Referenčnem agroživilskem laboratoriju v Bremnu. 
Mestni med ne vsebuje ostankov težkih kovin, pesticidov in insekticidov, saj v mestih ni škropljenja in gnojenja kot pri intenzivnem kmetijstvu na podeželju. 
Odlično kakovost medu Cankarjevega doma dokazuje certifikat SMGO (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo), ki smo ga pridobili leta 2015. 

Franc Petrovčič, ki skrbi za čebele v Cankarjevem domu, je bil leta 2014 med pobudniki za ustanovitev društva Urbani čebelar, ki skrbi za uveljavitev, izobraževanje in odgovorno ravnanje s čebelami v mestu. Za dosedanje delo je prejel odlikovanje Antona Janše III. reda. 

Cankarjev dom je član Čebelje poti v Ljubljani, ki jo je leta 2015 zasnovala ter jo danes vodi in nadgrajuje Mestna občina Ljubljana. Povezuje 35 članov, od izobraževalnih in kulturnih ustanov, institucij, povezanih z zdravjem, do gospodarskih institucij, ter seveda čebelarjev in čebelarskih društev. Čebelja pot je zasnovana kot učna pot, na kateri se obiskovalci seznanijo z dediščino čebelarstva v Ljubljani in s pomembnostjo čebel za naše preživetje. Ne gre samo za pot, temveč za gibanje enako mislečih, ki z najrazličnejšimi dejavnostmi skrbijo za blaginjo čebel v mestu. Cankarjev dom se dejavno vključuje v delovanje Čebelje poti in s svojimi vsebinami dopolnjuje vsakoletni Medeni koledar, koledar dogodkov ohranjanja čebel v mestu. 

V sklopu Čebelje poti v Ljubljani v Cankarjevem domu pripravljamo tudi oglede panjev ter kulturnovzgojne vsebine za otroke in mladino o življenju čebel. Skupinski ogledi čebeljih panjev so mogoči po predhodnem dogovoru T 051 366 378.

Generalna skupščina OZN je decembra 2018 podprla predlog Slovenije in 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. 
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija: ENKI