Vodstvo Cankarjevega doma

T 01 24 17 102
F 01 24 17 295

Generalna direktorica Uršula Cetinski
T 01 24 17 102, F 01 24 17 295, E ursula.cetinski@cd-cc.si

Direktorica poslovnega sektorja
/ pomočnica generale direktorice Barbara Štukelj
T 01 24 17 106, F 01 24 17 295, barbara.stukelj@cd-cc.si

Direktorica kongresno-komercialnega programa
/ pomočnica generalne direktorice mag. Breda Pečovnik
T 01 24 17 159, F 01 24 17 296, E breda.pecovnik@cd-cc.si

Direktorica tehničnega sektorja
/ pomočnica generalne direktorice Karmen Klučar
T 01 24 17 131, F 01 24 17 272, E karmen.klucar@cd-cc.si

 

 

Kulturno-umetniški program

T 01 24 17 147
F 01 24 17 298

Vodja programa resne glasbe, opere in baleta
/ pomočnica direktorice kulturno-umetniškega programa Ingrid Gortan
T 01 24 17 160, F 01 24 17 298, E ingrid.gortan@cd-cc.si

Vodja programa jazza in glasb sveta
/ pomočnik direktorice kulturno-umetniškega programa Bogdan Benigar
T 01 24 17 157, F 01 24 17 298, E bogdan.benigar@cd-cc.si

Vodja filmskega programa
/ pomočnik direktorice kulturno-umetniškega programa Simon Popek
T 01 24 17 150, F 01 24 17 298, E simon.popek@cd-cc.si

Vodja razstavnega programa
/ pomočnica direktorice kulturno-umetniškega programa Nina Pirnat-Spahić
T 01 24 17 152, F 01 24 17 298, E nina.pirnat@cd-cc.si

Vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov
/ pomočnica direktorice kulturno-umetniškega programa Barbara Rogelj
T 01 24 17 162, F 01 24 17 298, E barbara.rogelj@cd-cc.si

Vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa
/ pomočnik direktorice kulturno-umetniškega programa Andrej Jaklič
T
01 24 17 329, F 01 24 17 298, E andrej.jaklic@cd-cc.si

Vodja projektov Brane Kodrin
T 01 24 17 167, F 01 24 17 298, E brane.kodrin@cd-cc.si

Vodja projektov Renata Šebez
T 01 24 17 165, F 01 24 17 298, E renata.sebez@cd-cc.si

Vodja projektov Staša Mihelčič
T 01 24 17 166, F 01 24 17 298, E stasa.mihelcic@cd-cc.si

Vodja projektov Janja Krivec
T 01 24 17 148, F 01 24 17 298, E janja.krivec@cd-cc.si

Organizator I Srečko Feguš
T 01 24 17 158, F 01 24 17 298, E srecko.fegus@cd-cc.si

Organizator II Damjan Gorenjc
T 01 24 17 151, F 01 24 17 298, E damjan.gorenjc@cd-cc.si

Organizator II Gregor Karpov
T 01 24 17 163, F 01 24 17 298, E gregor.karpov@cd-cc.si

Tajnica-organizatorka II Tamara Habjanič
T 01 24 17 147, F 01 24 17 298, E tamara.habjanic@cd-cc.si

 

Služba za trženje programa in odnose z javnostmi

T 01 24 17 170
F 01 24 17 298


Vodja službe Saša Globačnik
T 01 24 17 127, F 01 24 17 298, E sasa.globacnik@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (humanizem, film-LIFFe) Janina Pintar
T 01 24 17 146, F 01 24 17 298, E janina.pintar@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (gledališče in ples) Hana Radovan 
T 01 24 17 172, F 01 24 17 298, E hana.radovan@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (klasična glasba) Katja Novak
T 01 24 17 174, F 01 24 17 298, E katja.novak@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (jazz, etno in glasbe sveta) Darinka Hvalec
T 01 24 17 153, F 01 24 17 298, E darinka.hvalec@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov za kulturno vzgojo Kristina Jermančič Golc
01 24 17 161, F 01 24 17 298, E kristina.jermancic@cd-cc.si

Sponzorstva ter promocija in vodeni ogledi razstav  Zvezdana Lazar-Bursać
T 01 24 17 170, F 01 24 17 298, E zvezdana.lazar@cd-cc.si

Urednica publikacij in kreativno pisanje Damjana Kenda Hussu
T 01 24 17 173, F 01 24 17 298, E damjana.kenda@cd-cc.si

Urednica spletnih strani Tadeja Drolc
T 01 24 17 194, F 01 24 17 298, E tadeja.drolc@cd-cc.si

Vodja oddelka za informacije in prodajo vstopnic Andreja Šteblaj
T 01 24 17 299/300, F 01 24 17 322, E andreja.steblaj@cd-cc.si

Kongresno-komercialna dejavnost

T 01 24 17 122
F 01 24 17 296
E kongres@cd-cc.si

Direktorica kongresno-komercialnega programa /
pomočnica generalne direktorice mag. Breda Pečovnik
T 01 24 17 159, F 01 24 17 296, E breda.pecovnik@cd-cc.si

Vodja pridobivanja v marketingu mag. Dušica Todorovič
T 01 24 17 124, F 01 24 17 296, E dusica.todorovic@cd-cc.si

Vodja pridobivanja kongresnega programa Maja Vidergar
T 01 24 17 128, F 01 24 17 296, E maja.vidergar@cd-cc.si

Strokovna sodelavka za kongresno-komercialno dejavnost Alenka Kregar
T 01 24 17 133, F 01 24 17 296, E alenka.kregar@cd-cc.si

Vodja projektov kongresnega programa Mateja Peric
T
01 24 17 139, F 01 24 17 296, E mateja.peric@cd-cc.si

Vodja projektov kongresnega programa Tina Kramberger
T 01 24 17 141, F 01 24 17 296, E tina.kramberger@cd-cc.si

Koordinatorka projektov Mina Krevl
T 01 24 17 200, F 01 24 17 296, 
mina.krevl@cd-cc.si

Organizatorka Mojca Juvančič
T
01 24 17 125, F 01 24 17 296, E mojca.juvancic@cd-cc.si

Organizatorka Mateja Novak
T 
01 24 17 126,  F 01 24 17 296, E mateja.novak@cd-cc.si

Organizator Gregor Rogač
T
01 24 17 145, F 01 24 17 296, E gregor.rogac@cd-cc.si

Tajnica - organizatorka Špela Rogelj
T
01 24 17 122, F 01 24 17 296, E spela.rogelj@cd-cc.si

Organizatorka Saša Škof
T 01 24 17 140, F 01 24 17 296, E sasa.skof@cd-cc.si

Poslovni sektor

T 01 24 17 102 
F 01 24 17 295

Direktorica poslovnega sektorja / pomočnica generalnega direktorja 
Barbara Štukelj
T 01 24 17 106, 01 24 17 295, barbara.stukelj@cd-cc.si

Vodja službe za finančno-računovodske zadeve / pomočnik direktorice poslovnega sektorja Dušan Lakner
T 01 24 17 108, F 01 24 17 295, E dusan.lakner@cd-cc.si 

Vodja hostesne službe Ivana Vulanovič
T 01 24 17 137, F 01 24 17 295, E ivana.vulanovic@cd-cc.si 

Varnostni inženir Stojan Vene 
T 01 24 17 256, F 01 24 17 272, stojan.vene@cd-cc.si 

Vodja službe za kadrovske in splošne zadeve Janja Kolenc
T 01 24 17 107, F 01 24 17 295, E janja.kolenc@cd-cc.si 

Vodja varnostne službe Martin Remic
T 01 24 17 206, F 01 24 17 295, E martin.remic@cd-cc.si 

Tajništvo generalnega direktorja Mira Štrbenk 
T 01 24 17 102, F 01 24 17 295, E mira.strbenk@cd-cc.si

Tehnični sektor

T 01 24 17 175
F 01 24 17 272

Direktorica tehničnega sektorja/pomočnica generalne direktorice Karmen Klučar
T 01 24 17 131, F 01 24 17 272, E karmen.klucar@cd-cc.si

Vodja informacijskih tehnologij in telekomunikacij/
pomočnik direktorice tehničnega sektorja Mensur Hodžić
T 01 24 17 186, F 01 24 17 272, E mensur.hodzic@cd-cc.si

Vodja področja obratovanja in vzdrževanja
/ pomočnik direktorice tehničnega sektorja Franc Petrovčič
T 01 24 17 188, F 01 24 17 272, E franc.petrovcic@cd-cc.si

Vodja investicij mag. Vinko Sever
T 01 24 17 179, F 01 24 17 272, E vinko.sever@cd-cc.si

Vodja oddelka za odrsko-scenske postavitve Luka Golec
T 01 24 17 257, F 01 24 17 272, E luka.golec@cd-cc.si

Oddelek za splošno vzdrževanje Borut Lampret
T 01 24 17 177, F 01 24 17 272, E borut.lampret@cd-cc.si

Vodja oddelka za postavitev prizorišč Mitar Perić
T 01 24 17 149, F 01 24 17 272, E mitar.peric@cd-cc.si

Vodja oddelka za ozvočenje Boštjan Zakrajšek
T 01 24 17 273, F 01 24 17 272, E bostjan.zakrajsek@cd-cc.si

Vodja oddelka za multimedijske tehnologije Janez Žagar
T 01 24 17 195/292/293, F 01 24 17 272, E janez.zagar@cd-cc.si

Vodja oddelka za nadzorne sisteme Simon Vidmar
T 01 24 17 187, F 01 24 17 272, E simon.vidmar@cd-cc.si

Vodja oddelka za elektroenergetske sisteme Blaž Verdir
T 01 24 17 191, F 01 24 17 272, E blaz.verdir@cd-cc.si