14. sept. - 1. nov. 2021

Virginia Vrecl

Likovni kritiki izbirajo - cikel predstavitev Slovenskega društva likovnih kritikov.
Izbor: Dejan Sluga

Virginia Vrecl (Slovenija) je leta 1997 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Po diplomi je sodelovala z različnimi arhitekturnimi biroji, leta 1999 pa je začela samostojno pot v projektiranju. Z arhitekturno fotografijo se je začela ukvarjati ob raziskovanju arhitekturnega prostora. Od leta 2014 je samostojno razstavljala ali sodelovala na številnih skupinskih razstavah, njene arhitekturne fotografije so bile objavljene v številnih revijah, časopisih in katalogih ter na domačih in tujih spletnih portalih.
 

Serija Arrigoni Izola, ki je nastala leta 2019, upodablja današnje ruševine nekdanje tovarne Arrigoni. Zgodovina ribje predelovalne industrije v Izoli obsega 6 lokacij. Leta 1881 je tovarno postavil dunajski podjetnik Carel Warchanek. Leta 1920 je kot največja tovarna v Istri postala last tržaškega podjetja Società Anonima Prodotti Alimentari G. Arrigoni & CO. in se leta 1925 preimenovala v tovarno Arrigoni. Po drugi svetovni vojni je doživela razcvet in zaton: zaposlovala je več kot 500 delavcev, se primenovala v Argo, postala del kombinata Delamaris in blagovna znamka Droge Portorož s 1 285 zaposlenimi ter konec osemdesetih let prejšnjega stoletja prenehala obratovati. Industrijske hale nekdanje tovarne Arrigoni so odstranili, ostala je grajena struktura, ki je zaščitena kot tehnični spomenik industrijske dediščine: zid in vstopni portal vzdolž ulice, ki je sestavljen iz dveh zrcalnih, polkrožno zaključenih objektov, ter znameniti, čez petdeset metrov visok opečnati dimnik. Danes zapuščeno in degradirano območje predstavlja potencial za razvoj mesta. S primerno vsebino in ustrezno arhitekturno rešitvijo bi Izolani in njeni obiskovalci lahko dobili novo kulturno središče (muzej ribištva in ribje industrije, galerije, gledališče, kino ...) z odprtim javnim prostorom za dogodke na prostem.

 

Dejan Sluga je direktor in programski vodja Centra za sodobno fotografijo Photon. Študij umetnostne zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. MA študij in specializacija na londonskem Sotheby's Art Institute. Leta 2003 ustanovil Galerijo Photon. 2005 organiziral prvi festival Fotonični trenutki - Mesec fotografije. 2013 vzpostavil galerijo Photon na Dunaju. V času od ustanovitve Galerije Photon kot kurator koncipiral in organiziral večino Photonovih razstav in projektov v Ljubljani, po Sloveniji in v tujini, vključno z Galerijo Photon na Dunaju.

 

 

Virginia Vrecl

14. sept. - 1. nov. 2021
Več terminov

Prosti vstop

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI