13. jan. 2020 18:00

Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski gradnji miru

izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante, ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije

Čeprav sta glas žensk in njihovo udejstvovanje v medreligijskem dialogu in pri religijski vzpostavitvi miru, vsaj na vidni formalni ravni, večkrat izpuščena, prezrta, je prav na neformalnih ravneh, v izrazu konkretnih delovanj in akcij, žensko prizadevanje za zgraditev (religijskega) miru zelo živo in navzoče.

Ob tem je treba opozoriti, da je vprašanje enakovredne spolne pripoznanosti oziroma pripoznanosti žensk in njihove vidne vloge tudi na formalnih ravneh pravzaprav zelo tesno povezano z vprašanjem razumevanja in pozicioniranja religijskega (D)drugega.

Zato je ključ do enakovredne pripoznanosti ženskega glasu ena od ključnih sestavin kakovostnega medreligijskega dialoga oziroma ključ za enakovredno pripoznanje religijskega (D)drugega. Oboje je namreč ključnega pomena pri preobrazbi in dvigu človeške zavesti tako na individualni kot na kolektivni ravni.

Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski gradnji miru

13. jan. 2020 18:00
13. jan. 2020 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

 

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI