4. feb. 18:00

Medreligijski dialog kot alternativa sekularizmu – kritična refleksija v luči izkušenj v Združenem kraljestvu, Sloveniji in BiH

doc. dr. Gorazd Andrejč, ZRS Koper in Univerza v Groningenu, Fakulteta za Teologijo in Religiologijo

Medreligijski dialog se v zadnjih dveh desetletjih ne pojavlja zgolj kot teološka-akademska praksa ter kot bilateralna aktivnost med posameznimi religijskimi skupnostmi, temveč tudi, bolj ambiciozno, kot celovit model postsekularnega javnega diskurza. Ali medreligijski dialog lahko deluje kot alternativa sekularnemu javnemu diskurzu ali pa nujno vodi v kakofonijo moralnih in metafizičnih diskurzov, ki se med seboj ne morejo več razumeti in zato ne morejo najti skupnega imenovalca za razumno etično in politično razpravo?

Na predavanju bom k temu vprašanju pristopil v luči izkušenj z medreligijskim dialogom v različnih evropskih kontekstih: Združeno kraljestvo, Slovenija ter Bosna in Hercegovina. V luči tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti medreligijskega dialoga kot javnega diskurza je treba iskati »tretjo pot« oz. neke vrste »sekularnost 2.0«, po kateri je srečevanje različnih religijskih jezikov in verovanj v javnosti nekaj dobrega in pomembnega, a sekularnega etičnega diskurza (ki ne rabi predpostavljati ateizma) ne želi nadomestiti, temveč ga reformira.

Medreligijski dialog kot alternativa sekularizmu – kritična refleksija v luči izkušenj v Združenem kraljestvu, Sloveniji in BiH

4. feb. 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice
Prosimo, da si v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) zagotovite brezplačne vstopnice.

Moderatorja: izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije) in prof. dr. Lenart Škof, ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije) in predsednik Društva za primerjalno religiologijo

 

V sodelovanju z Društvom za primerjalno religiologijoočih in religioznih oseb zunaj institucionalnih okvirjev.

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija: ENKI