Pretekli dogodek
Do 15. junija 2023

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letih 2023 in 2024.

Prijave je treba oddati najpozneje do 15. junija 2023.
Odgovore o naši odločitvi vam bomo posredovali do 1. julija 2023.

Z vabilom spodbujamo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo čez meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti; to so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.
     

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter projekte za otroke in mladino.

Tematika predstav vnaprej ni določena, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce najrazličnejših vsebin. 

Zanimajo nas projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelova, Štihova, Linhartova dvorana, Klub Cankarjevega doma, dvorani Duše Počkaj in Alme Karlin. 

Neodvisno od aktualnega izbora projektov Cankarjev dom v sodelovanju z društvom Mesto žensk, ki v prihodnjem letu praznuje 30-obletnico delovanja, vabi ustvarjalke_ce uprizoritvenih umetnosti, ki jih zanima tematika sestrstva, ključne teme jubilejne izdaje festivala. 

Izraz sestrstvo nakazuje na skupnost ženskih* izkušenj, na potrebo po medsebojni podpori, po krepitvi ženskega glasu in dejanj za izboljšanje položaja žensk ter skupni boj za enake pravice. Nasprotovanje spolni diskriminaciji, prevpraševanje prevladujočega patriarhalnega reda z vsemi na njem zgrajenimi neenakostmi so le nekateri izmed razlogov za povabilo k razpravi o novi obliki družbene organizacije in vloge žensk v javnosti – ki postane vključujoča in temelji na vrednotah, kot so skrb, empatija in solidarnost.


Slavni slogan V sestrstvu je moč je že v šestdesetih letih poudarjal pomembnost moči in sile, ki izhajata iz ženske solidarnosti in skupnosti. Zagotovo pa ne moremo govoriti o eni sami skupnosti žensk – do posameznih problematik lahko različne ženske namreč zavzemajo različne položaje in predstavljajo različne vrednostne sisteme. 

Kadar obravnavamo strategije grajenja odnosov med ženskami, je naš cilj graditi solidarnost na razlikah oziroma z njimi. Razlike namreč med ženskami včasih prevladajo nad podobnostmi, družbena diskriminacija večkrat sega onkraj spola – čeprav je lahko z njim spojena (pomislite na vse izključevanje, povezano s finančnim položajem, barvo kože, spolno usmerjenostjo, družbenim ozadjem, invalidnostjo itd.).


Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do vključno 15. junija 2023 
s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Do 15. junija 2023
Več terminov

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI