Hibridni dogodki

3. 9. 2021
Varovanje zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu
http://www.osha.mddsz.gov.si/aktivnosti/projekti/mednarodni-seminar-o-z…

13.–15. 9. 2021
Konferenca Mednarodnega sveta za muzeje in naravoslovne zbirke – ICOM NATHIST 
https://www.icomnathist2021.com/

12.–15. 9. 2021
Konferenca Future Unlocked!
http://www.creativeforum.si/

7. 10. 2021
10. strateška konferenca: Vrednost inovacij
https://www.vrednostinovacij.si/

12.–15. 10. 2021
Kako povečati dostopnost in konkurenčnost avdiovizualnih in medijskih vsebin
https://www.gov.si/dogodki/2021-10-12-mednarodna-konferenca-kako-poveca…

9.–10. 11. 2021
DigiEduHack
https://digieduhack.com/en/

1. 12. 2021
Prihodnost je tu: vidik varnosti in zdravja pri delu 
https://www.gov.si/dogodki/2021-12-01-mednarodna-konferenca-prihodnost-…

13.–14. 12. 2021
Zaključna konferenca združenja za Inovativno partnerstvo za boj proti raku – iPAAC
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-confere…


 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI