Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT (za obiskovalce prireditev in drugih dogodkov oz. za uporabnike storitev)

V Cankarjevem domu, kulturnem in kongresnem centru varstvu zasebnosti najemljemo namenjamo posebno skrb, zato vam želimo v nadaljevanju na kratko pojasniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Naša celotna informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na www.cd-cc.si/pogoji-uporabe-spletne-strani

Vaše osebne podatke obdeluje Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta , 1000 Ljubljana, telefon (01) 24 17 100, e-pošta: info@cd-cc.si, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) lahko stopite v stik preko e-pošte na naslov dpo@cd-cc.si ali preko navadne pošte Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje javnega zdravja ter varnih in zdravih pogojev za obiskovalce in vse ostale osebe, ki so udeležene pri izvedbi prireditev, dogodkov oziroma storitev. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je veljaven vladni odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19 v povezavi s točkama (a) in (i) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), kar je skladno tudi s smernicami Informacijskega pooblaščenca (IP) o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljavce. Brez obdelave osebnih podatkov se ne morete udeležiti prireditev in dogodkov oziroma koristiti storitev Cankarjevega doma.

Vaše podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in za izbrani namen. Preverjanje pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti, testiranja) praviloma preverjamo s pomočjo aplikacije za odčitavanje QR kode, ki jo vsebuje evropsko digitalno potrdilo. Z odčitavanjem kode QR se izpiše podatek o izpolnjevanju pogoja PCT tako, da iz podatka ni razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, njeno osebno ime in letnica rojstva. Aplikacija ne omogoča hrambe osebnih podatkov in se ne povezuje z nobeno zbirko osebnih podatkov. Če pogoja PCT ni mogoče preveriti na prej opisan način, izpolnjevanje pogoja PCT preverjamo z vpogledom v dokazila glede izpolnjevanja pogoja PCT, ki jih določa vladni odlok.

Pogoj PCT je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentov dokumentom in razpolaga z enim od predpisanih dokazil. Zato preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT preverjamo tudi z vpogledom v osebni dokument (kot npr. osebna izkaznica, potna listina, vozniško dovoljenje).

Za preverjanje pogoja PCT so v Cankarjevem domu pooblaščeni zaposleni v varnostni službi (vodja varnostne službe, varnostniki in vodja hostesne službe, hostese in kontrolorji ter zaposleni pri zunanjem izvajalcu storitev zasebnega varovanja) ter zaposleni v oddelku za informacije in prodajo vstopnic.
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI