4. sep. 2021 20:00

Fabula v teoriji: Razpadle države, razgrajene skupnosti?

Teoretsko jedro festivala bo letos v središče postavilo dva med seboj povezana, a zrcalno nasprotna si dogodka. Izhodišče sklopa Razpadle države, razgrajene skupnosti? se bo navezalo na razgradnjo skupnosti ter na trideseto obletnico razpada dveh federacij, ki sta zaznamovali politično, družbeno in kulturno zgodovino 20. stoletja: Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo. Kaj se je dogajalo s skupnostjo po razpadu obeh držav? Je tovrstna skupnost sploh obstajala ali je bila od nekdaj le ideološki konstrukt? Kako močno skupnost za preživetje potrebuje državni okvir? Na vprašanja bosta odgovore iskala Karl Schlögel, nemški filozof, sociolog in zgodovinar, ter slovenski zgodovinar Jože Pirjevec.

Dr. Jože Pirjevec (1940), predavatelj zgodovine v Sloveniji in Italiji, je svojo akademsko pot začel z raziskovanjem povezav med italijanskim risorgimentom in južnimi Slovani ob marčni revoluciji; leta 1971 je začel poučevati zgodovino Vzhodne Evrope na politološki fakulteti v Pisi, pozneje je poučevanje nadaljeval v Trstu in Padovi. Doktoriral je na ljubljanski univerzi z disertacijo o Niccoloju Tommasu. Od leta 1980 se je posvetil raziskovanju zgodovine Jugoslavije, jugoslovanske vojne, pa tudi zgodovine Slovencev v Italiji. Njegova obsežna bibliografija šteje več kot dvesto enot v različnih jezikih. Poleg tega je bil sedemnajst let predsednik Narodne in študijske knjižnice v Trstu, med 1987 in 1991 pa predsednik upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča, od leta 2009 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Dr. Karl Schlögel (1948), nemški zgodovinar, je na univerzah v Berlinu, Moskvi in Leningradu študiral filozofijo, sociologijo, vzhodnoevropsko zgodovino in slavistiko. Do leta 2013 je na Evropski univerzi Viadrina v Frankfurtu na Odri predaval zgodovino Vzhodne Evrope. Preučuje družbena razmerja v moderni Rusiji, zgodovino stalinizma, ruske diaspore in disidentska gibanja. Za svoje delo (številne znanstvene objave in monografije) je med drugim prejel leipziško književno nagrado za evropsko razumevanje (2006) in nagrado Zgodovinskega kolegija (2016).

Moderatorka: Ksenija Horvat
Zagotovljeno bo simultano prevajanje.

Ob dogodku bo na voljo tudi revija Razpotja, ki je v okviru letošnjega festivalskega fokusa nastala v sodelovanju s Festivalom Fabula in Cankarjevim domom.

 

 

Fabula v teoriji: Razpadle države, razgrajene skupnosti?

4. sep. 2021 20:00
4. sep. 2021 20:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Spletna trgovina izdelkov

Spletna trgovina izdelkov

Skrbno izbrano ponudba različnih izdelkov in spominkov, ki so nastali v sodelovanju z različnimi slovenskimi oblikovalci ali so plod dela oblikovalskega tima Cankarjevega doma.

 

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI