14. okt. 2019 18:00

Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije

Okrogla miza

V sodobnih konfliktih ima religija pomembno vlogo, tako kot orodje za upravičevanje nasilja kot tudi navdih in generator miru. Svet postaja vse bolj medsebojno soodvisen in povezan, tako zaradi globalizacije kot migracij, ki posledično povzročajo več interakcij in trenj med različnimi kulturami in religijami. Medreligijski dialog je pogosto obravnavan idealistično, tj. uveljavljen kot religijsko-etični imperativ, a s pomanjkanjem kritičnega, znanstvenega razumevanja, ali pa odklonilen zaradi ideoloških razlogov, npr. ker ni utemeljen na sekular(istič)nih predpostavkah.

Okrogla miza k preučevanju medreligijskega dialoga v Sloveniji pristopa kritično in večplastno. Medreligijski dialog v sodobni družbi namreč pomeni dialoškost na ekumenski in medreligijski ravni ter med tradicionalnimi religijami in novimi religijskimi gibanji, med verujočimi in neverujočimi.

 

Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije

14. okt. 2019 18:00
14. okt. 2019 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Razpravljavci: dr. Gregor Lesjak (direktor Urada za verske skupnosti RS), prof. dr. Aleš Črnič (UL FDV), izr. prof. dr. Anja Zalta (UL, Filozofska fakulteta), prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper), doc. dr. Mari Jože Osredkar (UL, Teološka fakulteta)
 

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI