Vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev in zaščito prijaviteljev

Skladno s štirinajstim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št 16/2023) je Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, sprejel vse potrebne instrumente in aktivnosti za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev in zaščito prijaviteljev.

Generalna direktorica je dne 19. 5. 2023 sprejela interni akt Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev in zaščito prijaviteljev (št. 0701-1/2023-2) ter s sklepom št. 070-1/2023-3 dne 22. 5. 2023 imenovala zaupno osebo Cankarjevega doma in njenega namestnika, in sicer:

-    Karmen Pogačar Tršelič, zaupnica
     T 01 2417105  
     E zascita-prijaviteljev@cd-cc.si

-   Stojan Vene, namestnik zaupne osebe med njeno odsotnostjo
     T 01 2417256


Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev in zaščito prijaviteljev je skupaj z obrazci, prilogami, podrobnejšimi informacijami in predstavitvijo objavljen na internem portalu Cankarjevega doma.
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI