Odprava revščine

Odprava revščine

Kultura naj bo dostopna vsem!

ZA uravnoteženo zastopanost vseh

Vodilo delovanja v kulturi in umetnosti naj bi bilo vključevanje vseh ne glede na njihov družbeni in materialni status. Zato socialno izključenim posameznikom in organizacijam, ki skrbijo zanje, darujemo vstopnice in tako omogočamo vsem, še posebej materialno ogroženim in ranljivim osebam, enakovreden dostop do prireditev. 

V okviru skrbi za skupnost v najboljši moči uresničujemo cilje trajnostnega razvoja na področju vključevanja in vpliva na skupnost, okoliških prebivalcev in lokalnih podjetij. 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI