Odgovorna poraba in proizvodnja

Odgovorna poraba in proizvodnja

Manj odpadkov

Manj odpadkov

Zavzemamo se za preprečevanje čezmernega nastajanja odpadkov, ponovno uporabo, ločeno zbiranje in odstranjevanje. Upoštevamo smernice za ločeno zbiranje odpadkov v biorazgradljivih vrečkah in posledično manjšega deleža preostanka odpadkov, kar zmanjšuje tudi komunalne stroške za gospodarjenje z njimi. V vseh prostorih Cankarjevega doma so smetnjaki z jasnimi oznakami za ločevanje odpadkov.
Od oktobra 2023 naprej v Cankarjevem domu uporabljamo polnilno postajo za čistila. S tem ukrepamo proti enkrati rabi plastike in zmanšujemo količino odpadne embalaže.

Več ponovne uporabe

Več ponovne uporabe

Veseli smo, da naši partnerji ločujejo odpadke, ki ostanejo po produkciji, in si prizadevajo, da z njimi ustvarijo čim manjši ogljični odtis. Na dogodkih in pogostitvah naši gostinski partnerji omejujejo plastične izdelke za enkratno uporabo, za postrežbo jim zagotovimo pitno vodo iz pipe, uporabljajo pribor za ponovno uporabo, kompostirajo in reciklirajo, tako se skupaj izogibamo ustvarjanju prekomernih odpadkov. Tudi razstavljavci so usmerjeni k uporabi trajnostnih in biorazgradljivih materialov, ponovni uporabi ali recikliranju ter drugim alternativnim rešitvam.

Novo življenje star'ga plakata

Novo življenje star'ga plakata

Vsako leto izdelamo kar nekaj transparentov velikega formata, s katerimi napovedujemo dogodke. Da jih ne bi zavrgli, smo se jim odločili podariti novo življenje. Leta 2016 smo tako iz starih transparentov začeli ustvarjati blazine z oznako "Novo/noro življenje star'ga plakata". Blazine so postale stalnica na dogodkih v bližnjem parku za posedanje pod mogočnimi krošnjami starih dreves.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI