Enakost spolov

Enakost spolov

ZA uravnoteženo zastopanost vseh

ZA uravnoteženo zastopanost vseh

Družba enakih možnosti za nas pomeni enega od temeljev družbenega razvoja. Zato si prizadevamo tudi k uravnoteženi zastopanosti med spoloma znotraj organizacije ter se izogibamo delitvi na »ženske« in »moške« poklice. Slovenija sodi med države, ki se po merjenju različnih indeksov enakosti žensk in moških umešča na visoka mesta, v EU celo na dvanajsto mesto. Temu tako programsko kot poslovno sledi tudi Cankarjev dom, ki s svojim delovanjem, programskim izborom in preseganjem neenakosti na vseh področjih deluje vključujoče. Programsko tako Cankarjev dom vključuje v svoje sporede vsebine ter posameznice in posameznice, avtorice in avtorje programskih vsebin, umetniških del in projektov, ki izpostavljajo in krepijo razvoj družbe znanja brez spolnih ali drugih stereotipov.
Veseli smo, da je v Cankarjevem domu bogata zastopanost žensk na vodilnih delovnih mestih in da je pri nas vedno več žensk dejavnih tudi v tehničnem sektorju. 

Velja omeniti, da je Cankarjev dom pred skoraj tridesetimi leti opravil tudi ključno vlogo pri vzpostavitvi Mesta žensk, pionirske feministične organizacije, ki je osredotočena na enakost spolov v umetnosti in kulturi. Njene programe in dogodke kot koproducent gosti še danes. 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI