Razpis za tri prosta delovna mesta

Datum objave: 15. 9. 2017

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, objavlja razpis za tri prosta delovna mesta

1. LUČNI TEHNIK (G025017) za določen čas na področju tehnične izvedbe programa, šifra 43 za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, vendar najdalj do 31. 7. 2018.

2. SCENSKI TEHNIK (G025031) na področju tehnične izvedbe programa, šifra 28, za nedoločen čas in 3-mesečnim poskusnim delom

3. KNJIGOVODJA (J015009 - FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V) v Službi za finančno-računovodske zadeve, šifra 140, za nedoločen čas in 3-mesečnim poskusnim delom.

Lastnoročno podpisane pisne prijave s pripadajočimi prilogami dostavite po pošti na naslov: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana:

  • za delovni mesti pod zaporedno številko 1 LUČNI TEHNIK in 2 SCENSKI TEHNIK do vključno petka, 22. septembra 2017,
  • za delovno mesto pod zaporedno številko 3 KNJIGOVODJA do vključno četrtka, 28. 9. 2017.

 

Prijava, poslana priporočeno po pošti, se šteje kot pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.

 

Podrobnosti o pogojih za prijavo in o nalogah delovnih mest so razvidne iz priloženih datotek.