POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA NAKUP osebnega avtomobila znamke VW PASSAT Variant 2.0 TDI, Comfortline, letnik 2005

Postopek prodaje se vodi skladno s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS št., 86/10 s spremembami) in 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami), kot faza pogajanja z zainteresiranimi kupci za sklenitev neposredne pogodbe, zato Cankarjev dom vabi zainteresirane kupce k oddaji ponudbe za nakup.

Objava javnega naročila za oddajo storitev zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana za obdobje 60 mesecev.