Odmevni spletni dogodki v organizaciji Cankarjevega doma

21.–22. 1. 2021
Spletna konferenca o marketingu in sponzorstvu v športu – SPORTO 2021
https://sporto.si/

12. 2. 2021
1. Znanstvena konferenca o osnovnem zdravstvu – ISCPC 2021
1st International Scientific Conference of Primary Care (ISCPC) – Zdravstveni dom Ljubljana (zd-lj.si)

17.–18. 3. 2021
COST CA17111 Integrape
https://www.cost.eu/actions/CA17111/

20.–23. 5. 2021
13. Slovenski oftalmološki kongres z mednarodno udeležbo in 36. Simpozij oftalmologov Slovenije in Hrvaške
https://www.zos2021.si/index.php/sl/

9.–11. 6. 2021
Konferenca Enerstock 2021 
www.enerstock2021.org

13.–15. 9. 2021
4. Evropska konferenca o domačem nasilju – ECDV 2021 
http://ecdv-ljubljana.org/

23.–25. 9. 2021
Evropski forum za raziskave v rehabilitaciji – EFRR 2021
http://www.efrr2021.si/

14.–15. 10. 2021
6. Konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2021
https://nak2021.zrss.si/


3.–6. 11. 2021
7. Slovenski psihiatrični kongres
SPK 2021, 7. Slovenski psihiatrični kongres, od 3. do 6. novembra 2020, Portorož, organizator Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Ljubljana (zpsih2021.si)


2.–4. 12. 2021
14. letni kongres Evropskega uroginekološkega združenja – EUGA
https://www.eugacongress.org/

7.–10. 12. 2021
20. Mednarodna konferenca o napredku v robotski kinematiki – ICAR 2021
https://icar-2021.org/

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI