Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri unovčevanju BONA21

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov pri unovčevanju BONA21

V Cankarjevem domu, kulturnem in kongresnem centru varstvu zasebnosti namenjamo posebno skrb, zato vam želimo v nadaljevanju na kratko pojasniti, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Naša celotna informacija o obdelavi osebnih podatkov je dostopna na https://www.cd-cc.si/pogoji-uporabe-spletne-strani.

Vaše osebne podatke obdeluje Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, telefon (01) 24 17 100, e-pošta: info@cd-cc.si, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov. Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), lahko stopite v stik preko e-pošte na dpo@cd-cc.si ali preko navadne pošte Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebno za varstvo podatkov«.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je sklenitev in izvedba pogodbe v zvezi z nakupi naših storitev ali za komuniciranje neposredno z vami v zvezi z nakupi naših storitev. Poleg tega vaše osebne podatke obdelujemo zato, ker to od nas zahteva Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmi pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT, Uradni list RS, št. 112/21) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.

Vaše podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in za izbrani namen. Zavezujemo se, da bodo osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način ter da bomo zahtevali, pridobivali in obdelovali zgolj osebne podatke, ki so neposredno in objektivno povezani z nakupom naših storitev s področja kulture in unovčitvijo BONA 21 oziroma izvrševanjem zakonskih predpisov.

Zbirajo se sledeče vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • EMŠO,
 • datum opravljene storitve,
 • znesek, za katerega se unovči bon,
 • izpolnjene in podpisane izjave (Priloga 1 – BON 21, Priloga 2 – BON 21, Priloga 3 – BON 21),
 • kopija osebne izkaznice ali potnega lista,
 • kopija računa.

Osebni podatki se nanašajo na:

 • upravičenca,
 • zakonitega zastopnika oziroma skrbnika upravičenca,
 • osebo, ki bo unovčila bon za upravičenca,
 • upravičenca, ki bon prenaša na drugo osebo (v nadaljevanju: prenosnik),
 • zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,
 • osebo, na katero se bon prenaša (v nadaljevanju: pridobitelj),
 • sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem.

Navedene osebne podatke bomo obdelovali, ker BON 21 predstavlja obliko plačilnega sredstva, s katerim boste v celoti ali deloma poravnali kupnino za izbrano kulturno storitev iz našega programa. BON 21 je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Sredstva za unovčene bone bomo s strani FURS prejeli na podlagi predložene pisne izjave upravičenca, ki vključuje naštete osebne podatke, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in kopije računa.

Zaradi zakonske obveznosti bodo vaši podatki posredovani v informacijski sistem FURS. Na podlagi obrazložene pisne zahteva smo jih dolžni posredovati tudi inšpekcijskim organom.

Prejeti osebni podatki se bodo obdelovali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega se obdelujejo. Pisne izjave (obrazce) ter dokumentacijo (kopije osebnih izkaznic ali potnih listov) v zvezi z unovčenjem bonov hranimo dve leti od dneva unovčitve bona. Kopije osebnih izkaznic ali potnih listov bodo označene skladno z Zakonom o osebni izkaznici (ZOIzk-1, Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21) oziroma Zakonom o potnih listinah (ZPLD-1-UPB4, Uradni list RS, št. 29/11) in bodo skrbno varovane.
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI