Cankarjev dom v letu 2023

Nova dvorana, nov festival Baletne noči, številni programski presežki in rekorden prihodek v zgodovini zavoda ter predstavitev delovanja zavoda v zadnjih devetih letih

Svet Cankarjevega dom in Strokovni svet Cankarjevega doma sta v torek, 27. 2. 2023, potrdila poslovno in računovodsko poročilo o delovanju zavoda v letu 2023 ter se seznanila s poročilom o delovanju kulturnega in kongresnega centra od leta 2015 dalje.

Programske in poslovne dosežke zavoda od leta 2015 dalje je ob koncu drugega mandata predstavila generalna direktorica Uršula Cetinski.

Rezultati poslovanja 2015 - 2023: 
•    16.697 umetniških in kongresnih dogodkov;
•    87.557.514 EUR prihodkov;
•    954.411 EUR presežkov prihodkov nad odhodki;
•    3.851.120 izdanih vstopnic; 
•    2.532.602,80 EUR pridobljenih sponzorskih sredstev in donacij ter evropskih sredstev; 
•    Na letni ravni (v povprečju):  5,5 MIO EUR lastnih prihodkov, 
                                                   500.000 obiskovalcev
                                                   2000 dogodkov - vsakih 4.5 ure en dogodek
 
Kompleksnost: Cankarjev dom je kompleksen javni zavod v kulturi, ker pokriva vse umetnosti in kongresno dejavnost.

Največ obiskovalcev in dogodkov: CD ima največ obiskovalcev od vseh primerljivih kulturnih zavodov v Sloveniji (med 400.000 in 500.000 letno) in daleč največ prireditev oz. dogodkov (nekaj več kot 2.000 na leto).

Največji % pridobljenih neproračunskih  sredstev – okoli 5,5 MIO EUR: V CD se ustvari med 40 in 50% neproračunskih prihodkov (zaradi večjega števila prireditev, tržne dejavnosti in sponzorstev). Drugi primerljivi kulturni zavodi (razen izjem) ustvarjajo med 8% in 20% neproračunskih oz. lastnih prihodkov glede na proračun zavoda.

V obdobju od leta 2018 do 2023 je 33 odstotkov vseh prireditev nastalo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi, obiskalo pa jih je 520.049 obiskovalcev. 

Cankarjev dom mora za kakovostni program in vrhunske dogodke, razvoj in preživetje vsak dan v letu (365 dni) zaslužiti 15.000 EUR.

 

g


Graf prikazuje poslovni rezultat iz leta 2023; sofinanciranje MK je 55% (strategija predvideva: 60%); CD 45% prihodka oz. 5,5 MIO EUR ustvaril sam.
Vsako leto 2015 - 2023 (tudi med COVID zaprtjem 2020 in 2021) je Cankarjev dom presegel vse cilje, tako programske kot finančne.
Vsako leto je CD ustvaril presežek prihodkov nad odhodki; presežki so bili s soglasjem Vlade RS porabljeni za delovanje Cankarjevega doma. 

Delovanje v letu 2023
Leta 2023 je Cankarjev dom ustvaril najvišji prihodek v zgodovini delovanja zavoda (12.287.776 EUR) zavoda, tako na področju kulturno-umetniškega kot na področju kongresno-komercialnega programa je presegel vse zastavljene cilje. Presežek prihodkov nad odhodki pa znaša približno 56.000 EUR, saj je zavod velik del ustvarjenih presežkov namenil pokrivanju splošnih stroškov, ki so zaradi številnih podražitev skokovito narasli.

Izvedenih je bilo 1.168 umetniških in 241 kongresno-komercialnimi prireditev, ki jih je obiskalo več kot 490.000 obiskovalcev. To je tudi prvo leto po pandemiji, v katerem se je število obiskovalcev povsem približalo rekordnemu letu 2019 (zaostaja le za pribl. 2%). 

V programskem smislu so v l. 2023 najbolj odmevali: odprtje nove Dvorane Alme Karlin, ustanovitev novega plesnega festivala Baletne noči, osrednja koprodukcijska baletna predstava (s SNG Opero in baletom Ljubljana) Giselle v režiji in koreografiji novega umetniškega vodje pariškega baleta Joséja Carlosa Martíneza. Na področju resne glase je Cankarjev dom v Slovenijo pripeljal znamenite Dunajske simfonike, legendarne The King`s Singers, gostovanje Ensemble Modern pa je bil predtakt častnega gostovanja Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Na področju druge glasbe je Cankarjev dom obiskala portugalska pevka Mariza, občinstvo so navdušili tudi neprekosljiva Laurie Anderson, projekt Alamut skupine Laibach, Križanke pa je v okviru Jazz festivala Ljubljana napolnil Benjamin Clementine. Na področju uprizoritvenih umetnosti so izstopali Jan Martens, Otroci sonca po Maksimu Gorkemu iz Bochuma v režiji Mateje Koležnik ter slovenska koprodukcija izvrstnega mladega ustvarjalca Jana Rozmana Screamage. Festival dokumentarnega filma je bil posvečen Maku Sajku in Avstrijcu Hubertu Sauperju, Liffe pa italijanskemu političnemu filmu 60-ih in 70-ih let ter novemu argentinskemu filmu. Cankarjev dom je v sodelovanju z Goethe Inštitutom Ljubljana pripravil gostovanje Nemške akademije za jezik in slovstvo, najvišje nemške institucije, ki se ukvarja z vprašanji jezika in literature; Ljubljano je obiskalo več kot petdeset nemških akademikov in znanstvenikov. V sodelovanju s SNG Maribor in SNG Nova Gorica je Cankarjev dom koproduciral  gledališki spektakel Pod svobodnim soncem (Vojnovićeva priredba Finžgarja v režiji Ace Popovskega). Leto pa se je zaključilo z odprtjem odmevne razstave Slovenski punk in fotografija (v sodelovanju z ZRC SAZU).
 
 

Značke
Najbolj brano

Obvestilo za obiskovalce

Cankarjev dom izjemno uspešno v prvem polletju 2024

Obvestilo za obiskovalce

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI