Do 28. junija 2024

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letih 2024 in 2025.

Poziv za sodelovanje smo podaljšali:
Prijave je treba oddati najpozneje do 28. junija 2024.
Odgovore o odločitvi vam bomo posredovali do 15. julija 2024.

Z vabilom spodbujamo:
•    umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
•    intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti presegajo meje etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko raziskovalni in inovativni projekti spletne uprizoritvene umetnosti, instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem, itd.;
•    sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo in projekte za otroke in mladino.

Tematika predstav vnaprej ni določena, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce najrazličnejših vsebin. 

Zanimajo nas projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelovo, Štihovo, Linhartovo dvorano, Klub Cankarjevega doma, Dvorano Duše Počkaj in Dvorano Alme Karlin. 

Za vse prijavljene projekte velja, da mora biti producent pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost. Cankarjev dom se v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja večji del potrebnih finančnih sredstev za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video materiala, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.). 

Cankarjev dom v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotavlja:
- prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;
- tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih;
- sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta;
- sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge;
- hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev,
- prodajo vstopnic v Informacijskem centru CD.
Cankarjev dom poleg tehnične realizacije in promocijskih aktivnosti zagotavlja tudi sorazmerni finančni delež, katerega višina je odvisna od organizacijske in finančne konstrukcije projekta.

Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.

 

Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do vključno 28. junija 2024 
s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

Do 15. julija 2024 bomo prijavitelje obvestili o izboru. Prijavitelje izbranih projektov bomo povabili tudi na ustno predstavitev projektov.
 

 

Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Do 28. junija 2024
Več terminov

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

prijava

Bodite med prvimi ...

....  ki boste izvedeli, katere koncerte, predavanja, gledališka in plesna gostovanja in drugo pripravljamo v Cankarjevem domu,

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI