28 Feb 20:00

Arms that never knew me 

Artistic direction and choreography: Charlie Brittain & Milan Tomášik

Arms that never knew me is a solo performance choreographed by Charlie Brittain in collaboration with performer and co-choreographer Milan Tomášik.

The performance is woven from reflections on the multiple facets implicit in the question, of ‘what it is to be human’. The body unfolds as living memory, an organism acting in dense, charged structures intertwined between cruel reality and fleeting dimensions. After a trilogy of resonating solo works, Within (2006), Off-beat (2011) and Solo 2016 (2016), it is Tomášik’s first solo performance where the authorship is conceptually and choreographically shared. 

Arms that never knew me 

28 Feb 20:00
29 Feb 20:00
1 Mar 20:00
Premiere
Show more

14,00 EUR

12,00 EUR * * EUR for younger than 25 and older than 65, as well as pensioners.

Artistic direction and choreography: Charlie Brittain & Milan Tomášik
Performance: Milan Tomášik
Music and Sound Design: Jakub Mudrák, Eduardo Raon
Lighting Design: David Cvelbar, Janko Čief
Set and Costume Design: Jasna Vastl
Photography: Vladimír Veverka

 

Production: Flota, zavod, Murska Sobota (Slovenia)
Co-production: Cankarjev dom (Slovenia), Flota, Ljubljana (Slovenia)
 

Supported by: Scenario Pubblico (Catanij, Italia), Hrvaški kulturni dom (Reka, Croatia)
Created as part of a residency at Divadlo Štúdio tanca (Slovakia)

 

8 Nov 2023 20:00

Alma's Evenings: Agata Tomažič

The first guest of Alma's Evenings is the author Agata Tomažič who will reveal the attractions of her travels in conversation with Dr. Andrej Blatnik.
Agata Tomažič (1977) has authored the book Zakaj potujete v take dežele? (Cankarjeva založba 2016), winner of the 2017 Krilata Želva Award, and is co-author of Blodnik po Istri (Društvo za dolgovezenje, 2019) and several books of fiction. Her latest novel, Čmrljev žleb (Goga 2022), a genre hybrid of family saga and whodunit, is set in an idyllic mountain village Strmčnik. She contributed to Delo and Pogledi, and now works at the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU). 

The Alma's Evenings series is dedicated to talks with writers-cum-travellers about their work and the books they love, about their favourite paths and those they still wish to tread, as well as about the music and gastronomy typical of their favourite places.

The literature that the series focuses on is literature that initiates change. Changing the readers, changing the readers’ understanding of the world, changing the world. 
 

Alma's Evenings: Agata Tomažič

8 Nov 2023 20:00
8 Nov 2023 20:00
Show more

Free tickets

Past event
29 Oct 2023 20:00

Doors Wide Closed - sold out

One does not need to point out that 21st-century social relations have overstepped the boundaries of "normality". The question is whether we can render them meaningful through learning know how to live together and working towards a common goal, and above all, whether our heart is truly in it. 

Is our social core healthy enough to establish new social foundations? And when in the face of overpowering environmental challenges our "self-preservation" instincts tell us to escape or retreat in the name of safety, this also results in feelings of loneliness, isolation and helplessness. All these changes call for restrictions and adjustments, which implies a call for a new order, new ways of self-organised coexistence, autonomous zones and communes. 

The show Doors Wide Closed provides a series of possible suggestions and ways of creating a sense of freedom when dealing with various physical limitations of spaces. In his play Behind Closed Doors French playwright Jean Paul Sartre establishes the fundamental premise that we are condemned to a life in co-existence for eternity. In its very essence, the show presents an example of a post-apocalyptic interior and off-stage exterior, populated and cohabited by an entity of like-minded people removed from the outside world. Here, they seemingly and literally push back boundaries and confront restrictions through various art forms. With their directness, they create a genre conglomerate that enables parallel readings of the personal and social and a unique interpretation of the role of the body in a "new" social reality.

Da so družbena razmerja v 21. stoletju prešla meje »normalnosti«, ni treba prav posebej poudarjati. Vprašanje ob tem je, ali jih lahko kljub temu osmislimo tako, da znamo živeti skupaj in delovati za skupni cilj, ter predvsem ali to sploh iskreno želimo. Ali premoremo dovolj zdravo družbeno jedro, ki bi znalo vzpostaviti nove družbene temelje? In ko v boju z okoljskimi ekstremi »samozaščitniško« ravnanje narekuje beg ali umik v imenu varnosti, to obenem sproža občutke osamljenosti, izoliranosti in nemoči.

Vse te spremembe narekujejo omejitve in prilagoditve, kar kaže na klic po novi ureditvi, samoorganiziranju v načine sobivanja, avtonomne cone in komune. Predstava Na stežaj zaprta vrata vzpostavlja niz mogočih predlogov in načinov, kako ob različnih fizičnih omejitvah prostorov vseeno dosegati občutja svobode.

Francoski pisatelj Jean Paul Sartre v svojem delu Za zaprtimi vrati vzpostavlja temeljno vodilo, da smo peklensko obsojeni med seboj. Predstava že sama po sebi ponuja primer postapokaliptičnega interierja in eksterierja zunaj odra, ki ga naseli ter v njem sobiva entiteta somišljenikov, odmaknjenih od zunanjega sveta. Ob tem navidezno in dejansko preizkušajo prestopanje meja ter se soočajo z omejitvami skozi različne umetniške oblike. S svojo neposrednostjo ustvarjajo žanrski konglomerat, ki omogoča vzporedno branje osebnega in družbenega ter samosvojo interpretacijo vloge telesa v »novi« družbeni realnosti. 

 

Doors Wide Closed - sold out

25 Oct 2023 20:00
27 Oct 2023 20:00
28 Oct 2023 20:00
29 Oct 2023 20:00
25 Oct 2023 20:00
27 Oct 2023 20:00
28 Oct 2023 20:00
29 Oct 2023 20:00
Premiere
Show more

12,00 EUR

10,00 EUR * * EUR for younger than 25 and older than 65, as well as pensioners.

Idea and choreography: Branko Potočan
Co-creators and dancers: Anamaria Bagarić, Branko Potočan, Jana Menger, Tajda Podobnik, Tini Rozman, Veronika Valdés
Composer and music artist: Goran Završnik / Gašper Selko
Sound design: Blaž Flerin

Dramaturgy: Andreja Kopač
Light design: Gregor Kuhar
Photos: Drago Videmšek
Video: Petra Hrovatin 
Executive producer: Mojca Ulaga

Production: Vitkar zavod
Financial support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana

9 Jan 2023 19:00

My War Accordion

Cabaret for a storyteller and accordion

Based on real-life events, My War Accordion tells the story of Matija Zorc, Aleš Šteger's grandfather, and spans the five most tumultuous decades of the 20th century, extending from Trieste – via Ljubljana – to the North Sea and the Slovenske gorice region. Through the mediums of storytelling and music, the cabaret de-ideologizes established historical views and divisions, raising the question of historical guilt and accountability without passing conventional judgment.
The cabaret blends elements of poetry, storytelling, performance art and music with video and sound effects. The text is written as a rhymed narrative; the central motif is the grandfather's black accordion, his lifeline in turbulent times, all that remains after bygone ideologies and turmoil, historical dilemmas and crusades. 

 


 

My War Accordion

6 Jan 2023 19:30
7 Jan 2023 19:00
8 Jan 2023 19:00
9 Jan 2023 19:00
6 Jan 2023 19:30
7 Jan 2023 19:00
8 Jan 2023 19:00
9 Jan 2023 19:00
Premiera
Pripovedovalski abonma
Show more

Free tickets

Artistic team: Aleš Šteger, text, raconteur, sound effects
Jernej Lorenci, director
Jure Tori, music composer, accordion
Jan Cvitković, video; Actor: Ivo Barišič

 

 

 

 

Production: Cankarjev dom

Photo: Darja Štravs Tisu
8 Mar 20:00

Magdalena Reiter: Quartet

Quartet is a  performance for two dancers and two cameras. The exploratory excursion is dedicated to the internal and external architectures of our relationships. The cameras monitor the actions live,  acting as a mirror and voyeur; they emphase and change what is already visible and reveal what is hidden from view.

The  primary processes of the choreography and the performance itself are reduction, duplication and  montage. Reduction to the most basic elements of relationship, movement and physical  proximity. The walk, touch and gaze that blend together to form the score of the quartet. The gaze of the couple, the  gaze of the cameras, and the gaze of the spectator. And play, as the intrinsic nature of relationships and the very act of performance. A game of the possible combinations of reduced and re-extended elements. The focal point between body and two-dimensional image is the game of dichotomy between pleasure and violence, coexistence and alienation. 

Shown from different perspectives, the fabricated story reveals itself to the spectators enabling them to observe the construction of performative reality.

Ideja za Kvartet je bila od začetka zelo enostavna: partitura za dva plesalca - dve živi telesi in dve kameri v živo. Hvalnica ljubezni in hkrati zapis razpada mini-ekosistema dveh posameznikov, ki preverjata meje svobode v odnosu do drugega.

Skozi proces se predstava razvija v nenehni razpetosti med različnimi protipoli, saj zadeva načine gledanja. Gledanja samega sebe, gledanja drugega, gledanja sebe skozi pogled drugega in seveda naslavlja gledalčev pogled - pogled občinstva. Kamera, čeprav vseskozi prisotna v naši družbi, je zgolj ogledalo in voyer, ki ustvarja paralelno fikcijo. Beleži in prevaja, gibanje akterjev pa razkriva plast nenehnega nastajanja, upanja na združitev in hkrati razpada.  

- Magdalena Reiter, koreografinja
 

Magdalena Reiter: Quartet

10 Dec 20:00
11 Dec 20:00
14 Dec 20:00
8 Mar 20:00
9 Mar 20:00
Premiere
Show more

14,00 EUR

12,00 EUR * * EUR for younger than 25 and older than 65, as well as pensioners.

Choreography and video direction: Magdalena Reiter
Dancers and co-created by: Jerca Rožnik Novak, Beno Novak
 


 

Video design: Sandi Skok
Music: August Braatz
Set design: Urša Vidic, Maruša Mali
Light design: Mojca Sarjaš
Costume design: Pia Gorišek

Production: Zavod Mirabelka
Co-production: Cankarjev dom

The show is co-financed by the Municipality of Ljubljana – Department of Culture and the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Past event
6 May 2023, 10.00–13.00

Workshop with Jan Martens

In cooperation with GRIP, Cankarjev dom is hosting a free workshop for professional dancers, choreographers and performers to be held on the day of the performance, 6 May, between 10.00 and 13.00 in Duša Počkaj Hall. The workshop will be conducted by Jan Martens, the founder of the touring dance company. 

The workshop is full. No more places available.
 

In this workshop, the participants will revisit together with the workshop leader a part of the creative process of Martens' latest production, any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, working with the complex score of Gorecki's Concerto for Harpsichord and Strings Op.40, which acts as a unifying pillar for the 17 movement solos in any attempt. Each participant will be invited to create their own short solo movement phrases by translating the music (its rhythm, energy, and general feeling) into their own body. The workshop will focus on precision, coordination, rhythm, musicality, and the feeling of moving together with a group in the most individual way possible.

The work of Jan Martens (1984, Belgium) is nurtured by the belief that each body can communicate, that each body has something to say. That direct communication expresses itself in transparent forms. His work is a sanctuary in which the notion of time becomes tangible again and in which there is room for observation and emotion as well as reflection. To achieve this result he creates not so much a movement language of his own, but shapes and reuses existing idioms in a different context to enable emergence of new ideas. In each new work he tries to redraw the relation between the public and a performer.
Martens studied at the Fontys Dance Academy in Tilburg and graduated in 2006 from the Dance Department of the Artesis Royal Conservatoire of Antwerp. Since 2010 he has been making his own choreographic work which, over the years, has been performed with increasing regularity before the domestic and international audiences. 

Since 2011, Jan Martens has been making work that talks about how people relate to each other and to the here and now. This resulted in a wide array of pieces: a duet (Sweat Baby Sweat - 2011), solos (Ode To The Attempt & lostmovements – 2014 & 2018), meetings between people who never saw each other before (The Common People - 2016), group pieces that are buzzing with surrender and ecstasy (The Dog Days Are Over with 8 dancers & Rule Of Three - 2014 & 2017), a work for young people that tackles issues such as gender diversity and gender equality (Passing The Bechdel Test – 2018).

 

Workshop with Jan Martens

6 May 2023, 10.00–13.00
Show more

The workshop is full. No more places available.

Past event
14 April 2023, 10.00–13.00

Wim Vandekeybus and Maria Kolegova Workshop

In cooperation with Ultima Vez & KVS, Cankarjev dom is hosting a free workshop for professional dancers, choreographers and performers to be held on the day of the performance, 14 April, between 10.00 and 13.00 in Duša Počkaj Hall. The workshop will be conducted by Wim Vandekeybus, the founder of the touring dance company, and dancer Maria Kolegova. Vandekeybus' reflection provides the starting point for the workshop: 
“Dancing for me is being guided by a strong inner intuition rather than by technique. Movements are to communicate, with yourself as an honest expression and with others to communicate. Movement is like talking, singing, laughing… As long as it tells something that has to be told as an urge, like an impulse, unstoppable. Therefore, dancing is close to theater. A carrier of inner states which are shared to tell stories.”

The workshop is full. No more places available.

Wim Vandekeybus (1963) 
A choreographer, dancer, filmmaker, and photographer. He founded his dance company, Ultima Vez, in the mid-eighties. Vandekeybus has created a language of movement wherein he juxtaposes intuition, impulse and instinct with energy, risk and danger, which exemplifies a dramatic Weltanschauung, full of dynamics and conflict, through the medium of dance. A central focus in his work is the irreconcilable conflict between body and mind, feeling and intellect, man and woman, nature and culture, man and animal, group and individual, illusion and reality. 
Among his most recent pieces, Mockumentary of a Contemporary Saviour (2017) and TrapTown (2018) reveal his disquiet about the current political state of the world. While Traces (2019) focuses on the troubling relation between humanity and nature, his creation Hands do not touch your precious Me (2021) dives back into the ancient Mesopotamian myths. In 2022, for the 35th birthday of Ultima Vez, he made Scattered Memories, with past dancers of the company together with current ones, and with scenes reinterpreted and taken inside out.
In 2020 he has been working with the International Theatre of Amsterdam choreographing Ivo van Hove’s Age of Rage and he has created a new piece with the London-based Rambert Company, Draw From Within, that was awarded the UK National Dance Award for Best Digital Choreography.
Wim Vandekeybus has directed several dance movies, including Blush (2005) and Here After (2007), as well as feature films Monkey Sandwich (2011) and Galloping Mind (2015).

Maria Kolegova
Maria Kolegova began her dancing career at the age of five at a ballet school in Russia. Later, during her studies at the School of Contemporary Dance in Yekaterinburg, she discovered other disciplines, such as jazz, folk dance, martial arts, and yoga. Her first collaboration with Wim Vandekeybus was in 2012 for the revival of What the Body Does Not Remember; it was the first of many of his productions that she would dance in.

Wim Vandekeybus and Maria Kolegova Workshop

14 April 2023, 10.00–13.00
Show more

The workshop is full. No more places available.

Past event
21 May 2023 20:00

Zhuangzi and the riddle of European Subjectivity

Organised by: European Association for Chinese Philosophy and Department of Asian Studies, Faculty of Arts, UL

Zhuangzi and the riddle of European Subjectivity is a dark-green comedy performed by the members of the Department of Asian studies at the University of Ljubljana, and some international guests. It is a humorous, sarcastic musical which contains a lot of jazz singing and dancing, but also some deep contemplations and thoughtful dialogues between Eastern and Western philosophy. The performance has been directed by the Japanese - Korean dancer and choreographer Ryuzo Fukuhara.

Zhuangzi and the riddle of European Subjectivity

21 May 2023 20:00
21 May 2023 20:00
Show more

Brezplačne vstopnice bodo, do zapolnitve mest, na voljo na dan dogodka pred dvorano.

Screenplay: Jana S. Rošker
Director and choreographer: Ryuzo Fukuhara
Zhuangzi: Marko Ogrizek
Franz Kafka: Téa Sernelj
Ludwig Wittgenstein: Eva Novak
Sigmund Freud: Luka Culiberg
Slavoj Žižek: Geir Sigurdsson
Melania Trump: Mercedes Valmisa
Jazz music: Trio Eternal problems
- piano: Dejan Berden
- saxophone and clarinet: Marjan Farič
- vocals: Jana S. Rošker 
Musical adviser: Diego Barrios Ross

 

25 Feb 2023 18:00

RESURRECTION 2.0

Trio Novak, Simon in Homan – prvi kot sodobni plesalec in druga dva kot glasbenika – se je leta 2021 prvič srečal na odru Festivala Spider. To srečanje ni bilo niti slučajno niti povsem predvidljivo, kajti vsakršen stik plesalske in glasbene ustvarjalnosti vzpostavlja polje paradoksov, izmenjav in presečišč, zlasti pa eksperimenta. Koncert improvizirane glasbe in plesnega performansa Vstajenje 2.0 si za izhodišče in gonilno silo jemlje prav paradoks srečanja med avtorji, ki predstavo ustvarjajo. Dobo digitalne hiperpovezljivosti namreč poganjajo algoritmi in ukazi, ki sooblikujejo družbene koreografije tako v virtualni sferi kot v materialni realnosti. Fizična prisotnost telesa se tako gradi iz fizične izkušnje stika, časa, ritmov, izmenjave. Srečanje je zato nujno »vmesni« dogodek – vidnega in nevidnega, slišnega in (ne)slišanega. V ravnovesju med tišino in negibnostjo ter zvokom in gibom nastopi vstajenje.


Beno Novak (1991)se je izobraževal na Akademiji za ples v Salzburgu (SEAD), The Tisch Dance NYU in The Place London. Sodeloval je s številnimi priznanimi koreografi in skupinami, kot so Gary Clarke Company, Jason Mabana Dance, James Wilton Dance Company idr. Delo Bena Novaka vključuje raziskovanje osebnih izkušenj, izraženih skozi močno fizičnost, z občutljivostjo, krhkostjo, močjo in izčrpanostjo. Nujna sestavina pri nastajanju njegovih del je sodelovanje z drugimi avtorji. Beno Novak je umetniški in izvršni direktor festivala Summer Intensive na Portugalskem ter festivala Kalejdoskop v Sloveniji.

Elvis Homan (1991) je bobnar, oblikovalec zvoka, skladatelj, pedagog. Končal je Codarts Rotterdam, Univerzo v Ljubljani in Akademijo v Amsterdamu. Je prejemnik nagrad Erasmus Jazz Prijs 2016 in 2017, De Doelen Rotterdam in Leiden Jazz Award 2017. Nastopal je na številnih festivalih v Sloveniji in tujini, je član Rotterdam Electronic Orchestra, Quartzite 4tet, Punky Button Clan, Void Noise, aug.unis in je sodeloval še pri mnogih drugih mednarodnih projektih. Z Boštjanom Simonom je komponiral glasbo za film Haxan.

Boštjan Simon (1982)je inštrumentalist, pedagog, producent. Zaključil je Univerzo v Ljubljani in Amsterdamski konservatorij in je ustanovni član mednarodne zasedbe Zlatka Kaučiča »Orkester brez meja« ter umetniški sovodja Mednarodnega srečanja saksofonistov SAXGO v Novi Gorici.

RESURRECTION 2.0

25 Feb 2023 18:00
25 Feb 2023 18:00
Show more

Avtorji: Elvis Homan, Beno Novak, Boštjan Simon
Izvajalci: Beno Novak (telo), Elvis Homan (bobni), Boštjan Simon (saksofon)
Podlaganje: Matej Kejžar
Foto: Matija Lukić

Producent: Pekinpah, zanj: Žiga Predan
Koprodukcija: Qulenium
Podpora: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana

Trajanje predstave: 45 minut

3 Feb 2024 20:00

My War Accordion

Cabaret for a storyteller and accordion

Based on real-life events, My War Accordion tells the story of Matija Zorc, Aleš Šteger's grandfather, and spans the five most tumultuous decades of the 20th century, extending from Trieste – via Ljubljana – to the North Sea and the Slovenske gorice region. Through the mediums of storytelling and music, the cabaret de-ideologizes established historical views and divisions, raising the question of historical guilt and accountability without passing conventional judgment.
The cabaret blends elements of poetry, storytelling, performance art and music with video and sound effects. The text is written as a rhymed narrative; the central motif is the grandfather's black accordion, his lifeline in turbulent times, all that remains after bygone ideologies and turmoil, historical dilemmas and crusades. 

 


 

Pripoved v največji meri legitimirajo občasna čustvena intenzivnost in metafizične poteze, vpraševanja in upodabljanja neujemljivih časovnosti, življenja in smrti. Moja vojna harmonika je v slovenskem prostoru zgled estetsko dovršenega in komercialno uspešnega literarno-glasbene hibrida, na vsebinski ravni pa pušča odprta vprašanja, tako v dobrem kot slabem. " Muanis Sinanović, SIGIC (spletna objava 6. 1. 2023) 

My War Accordion

3 Feb 2024 20:00
3 Feb 2024 20:00
Premiera
Pripovedovalski abonma
Show more

10,00 EUR

Artistic team: Aleš Šteger, text, raconteur, sound effects
Jernej Lorenci, director
Jure Tori, music composer, accordion
Jan Cvitković, video; Actor: Ivo Barišič

 

 

 

 

Production: Cankarjev dom

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI