Past event
Od 13. aprila do 14. junija 2023

DALJNOGLED 2022: Projekt VODNI FILTER DODOLA

Oblikovalska identiteta - cikel Daljnogled
Trajnostno naravnan projekt Dodola
Priznanje Daljnogled 2022
V sodelovanju z Društvom oblikovalcev Slovenije

Avtorji: Žan Girandon, Pia Groleger, Luka Pleskovič 
MA študenti industrijskega oblikovanja na ALUO

mentorica prof. Barbara Prinčič


V središču projekta je mehansko čiščenje vode na območjih z neustreznim ali pomanjkljivim javnim vodovodom. Približno 20 % Slovencev nima dostopa do javnega vodovoda in tudi tisti, ki ga imajo, pogosto raje uporabljajo vodo iz drugih, naravnih virov, ki pa je ponekod žal oporečna. Prisotna je bakterija E.coli. Dodola je kombinacija vernakularnih materialov in praks, naravnih in fizičnih pojavov ter sodobnih proizvodnih postopkov. Filter je iz zmesi gline in organskih snovi. Moduli iz vode odstranjujejo onesnažila v velikosti bakterij, tako da v njej ostanejo samo zaželene snovi, kot so minerali. Giroidna struktura, ki pospešuje filtracijo vode s povečanjem razpoložljive površine modula, je ustvarjena s tehnologijo 3D-tiskanja gline. Z upoštevanjem načel po vzoru Arhimedovega vijaka Dodola pretaka vodo skozi filter tako, da se zanaša na vodni tok in tako deluje na odročnih lokacijah, kjer ni elektrike.
Pilotni projekt je bil izveden na ruralnem področju Triglavskega narodnega parka. Njegova učinkovitost je potrjena s strani strokovnjakov, ki so sodelovali na projektu; strokovnjaki za vode, mikrobiologijo, kemijo, trajnost in drugi iz podjetij Bia, Waboost in Microbium. 
Gre za lep primer vernakularnega, trajnostnega in regenerativnega oblikovanja.

Utemeljitev priznanja:
Trajnostno naravnan projekt Dodola se ukvarja z eno najpomembnejših življenjskih dobrin – pitno vodo. Naravni materiali, kot so glina in organske snovi, se v kombinaciji s sodobno tehnologijo 3D tiska združujejo v funkcionalnem in z mislijo na prihodnost zasnovanem vodnem filtru. Upoštevanje Arhimedovih načel, izkoriščanje naravnih principov in virov energije, so našli svoje mesto v cenovno dostopnem oblikovalskem izdelku, ki posebno pozornost posveča krajem s pomanjkljivim javnim vodovodom in slabo električno oskrbo. Projekt Dodola predstavlja aktualno in nadvse dobrodošlo rešitev, ki bi lahko uspešno nadomestila nekatere dosedanje načine prečiščevanja vode ter poskrbela za njeno neoporečnost tudi na odročnejših območjih. Da ideja “drži vodo”, so že potrdili tudi številni strokovnjaki s področja mikrobiologije, kemije, trajnosti in drugih “voda”.

»PRIZNANJE DALJNOGLED« se podeli najboljšemu delu avtorja ali skupini avtorjev, ki v času prijave dela še niso dopolnili 30 let starosti. Nagrado prejmejo avtorji za najboljši odgovor na razpis oziroma izziv, ki ga razpiše Društvo oblikovalcev Slovenije. Postopek izbire nagrajenca ali nagrajencev je dvostopenjski in vključuje poleg komisije DOS tudi predstavnike strokovne in splošne javnosti.

DALJNOGLED 2022: Projekt VODNI FILTER DODOLA

Od 13. aprila do 14. junija 2023
Show more

Admission free

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI