12 Jun 20:00

Idea

Ancient Greek Science and Technology Exhibition

Ancient Greek Science and Technology Exhibition

In cooperation with the Science Centre and Technology Museum NOESIS Thessaloniki

In realising this ambitious project, showcasing important fields of science and the arts, as well as technological achievements in the ancient Greek world, the Science Centre and Technology Museum Noesis in Thessaloniki has joined hands with some of the most prominent contemporary Greek scientists who conduct research into the relevance and far-reaching role of ancient Greek science and technology in the development of Western civilisation. The exhibition also provides a platform for documenting, studying and presenting the vast reservoir of technical knowledge acquired during the centuries of continuous Greek prosperity and development. This knowledge radically changed human life in several areas: from food production and consumption, clothing and life circumstances to science and culture. Some of the most compelling showcased technical areas include architecture and construction technology, mathematics or geometry, mechanics and the Archimedes’ screw, telecommunications and hydraulic telegraph, astronomy and the famous mechanism from the island of Antikythera, automata and mobile automatic theatre, as well as music with a hydraulis or water organ.   
In addition to explanatory texts and pictorial materials, the exhibition includes 3D-animations, interactive didactic applications, as well as scale models and replicas of ancient instruments.

Razstava odlično ponazarja neločljivo povezanost razvoja grške znanosti in tehnologije, pri čemer se med znanstvenimi disciplinami osredotoča na matematiko, fiziko, astronomijo in medicino, na področju tehnologije pa predstavlja dosežke v inženirstvu, ladjedelništvu, arhitekturi, telekomunikacijah, hidravliki ter razvoju avtomatov in merilnih naprav.

Posebej zanimivi sklopi razstave so arhitektura z gradbeno tehnologijo, matematika oz. geometrija z arhimedskimi telesi in Pitagorovim izrekom, mehanika z Arhimedovim vijakom, telekomunikacije s hidravličnim telegrafom, astronomija s slovitim mehanizmom z otoka Antikitera, premično avtomatično gledališče ter glasba s hidravlisom ali vodnimi orglami. 

Največji in najtrajnejši prispevki starih Grkov k zahodni znanosti in filozofiji izvirajo iz poudarjene vedoželjnosti in radovednosti. Veliki misleci, kot so Sokrat (470–399 pr. n. št.), Platon (427–347 pr. n. št.) in Aristotel (384–322 pr. n. št.), so se lotevali vseh vprašanj, ki so od nekdaj vznemirjala človeštvo, in razpravljali o tem, od kod smo prišli, kam gremo in ali ima razmišljanje o tem sploh kakšen smisel.

The exhibition also provides a platform for documenting, studying and presenting the vast reservoir of technical knowledge acquired during the centuries of continuous Greek prosperity and development.

Idea

12 Jun 20:00
Show more

EUR 4

Vstopnice za skupine

Skupine (od 10 do 25 oseb) vrtcev, šol ter mlajših od 25, starejših od 65 let ali upokojencev
3 EUR po osebi

Druge skupine
6 EUR po osebi

Doplačilo za vodenje ali delavnico
20 EUR na skupino

Dogovori za skupine stiki@cd-cc.si

Skupine (10-25 oseb)

Za skupine šolarjev ter mlajših od 25, starejših od 65 let in upokojence: 3 EUR/osebo

Druge skupine: 6 EUR/osebo

Doplačilo za vodenje/delavnico: 20 EUR/skupino

Ivanka

Ivanka

The Card of Cankarjev dom 

Gallusova dvorana

Our halls

Cankarjev dom, Cultural & Congress Centre Ljubljana has a range of auditoria, rooms and spaces that can be hired for a wide variety of events, from conferences to parties. Enhanced by culture CD blends the artistic with the commercial to create unique experiences.

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI