eDarilni bon

Obdarujte s kulturo!

Z eDarilnim bonom Cankarjevega doma do vstopnic za prireditve

 

Splošna določila
Vrednost eDarilnega bona določite sami. Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma v spletni trgovini www.cd-cc.si ali Informacijskemu središču CD. Lahko ga podarite elektronsko ali natisnjenega Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko), Cankarjev dom pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup na prodajnem mestu ali spletni strani Cankarjevega doma. Črtna koda mora biti dobro vidna. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljeno vrednost lahko prenesete na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba najprej naložiti na eDarilni bon. Imetnik eDarilnega bona se ob nakupu na spletni strani prijavi kot uporabnik Cankarjevega doma. Z eDarilnim bonom lahko opravite plačilo tudi v Informacijskem središču CD.


Izdaja in veljavnost
eDarilne bone izdaja in prodaja Cankarjev dom v spletni trgovini www.cd-cc.si. Veljavni so pet let od dneva nakupa.

Uporaba
eDarilni bon je namenjen izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov, niti ga zamenjati za gotovino. Neporabljeno vrednost eDarilnega bona lahko prenesete na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost eDarilnega bona, je razliko treba najprej naložiti na eDarilni bon.


Reklamacije
Za reševanje reklamacij in dodatne informacije je pristojno Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD, vstopnice@cd-cc.si.

Izguba 
Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Končne določbe
Splošna določila poslovanja z eDarilnimi boni imajo značaj pogodbe. Z nakupom imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Položenih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Če imetnik obdrži darilni bon tudi po tem, ko so na spletni strani www.cd-cc.si objavljene spremembe ali dopolnitve teh določil, velja, da se z njimi strinja. Imetnik, ki po spremenjenih določilih ne želi več poslovati z eDarilnim bonom, je dolžan o tem pisno obvestiti izdajatelja in eDarilni bon vrniti najpozneje mesec dni od spremembe splošnih pogojev. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Glede vprašanj, ki jih gornja določila ne urejajo, veljajo Splošni pogoji poslovanja Cankarjevega doma.

 

 

Darilni bon

Obdarujte s kulturo!
Darilni bon Cankarjevega doma za nakup vstopnic za prireditve

Vrednost darilnega bona je 20 in 50 EUR. Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljene vrednosti ni mogoče prenesti na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba doplačati. Darilni bon je unovčljiv le v Informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maxija). Uporaba darilnega bona je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Splošna določila

Izdaja bona
Darilne bone izdaja Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (v nadaljevanju izdajatelj). Darilne bone prodaja Cankarjev dom v Informacijskem središču in prodaji vstopnic CD (podhod Maxija) ali jih pošlje po pošti ob predhodnem naročilu po telefonu.

Uporaba bona
Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljene vrednosti ni mogoče prenesti na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba doplačati. Darilni bon je unovčljiv le v Informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maxija). Darilni bon mora biti nepoškodovan in črtna koda mora biti dobro vidna in berljiva. Brez črtnega zapisa bon ni veljaven.

Reklamacije
Za reševanje reklamacij in dodatne informacije je pristojno Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD, vstopnice@cd-cc.si.

Izguba 
Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Končne določbe
Splošna določila poslovanja z darilnimi boni imajo značaj pogodbe. Z nakupom imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Položenih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Če imetnik obdrži darilni bon tudi po tem, ko so na spletni strani www.cd-cc.si objavljene spremembe ali dopolnitve teh določil, velja, da se z njimi strinja. Imetnik, ki po spremenjenih določilih ne želi več poslovati z darilnim bonom, je dolžan o tem pisno obvestiti izdajatelja in darilni bon vrniti najkasneje mesec dni od spremenjenih splošnih pogojev. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.