Darilni bon

Obdarujte s kulturo!
Darilni bon Cankarjevega doma za nakup vstopnic za prireditve

Vrednost darilnega bona je 20 in 50 EUR. Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljene vrednosti ni mogoče prenesti na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba doplačati. Darilni bon je unovčljiv le v Informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maxija). Uporaba darilnega bona je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Splošna določila

Izdaja bona
Darilne bone izdaja Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (v nadaljevanju izdajatelj). Darilne bone prodaja Cankarjev dom v Informacijskem središču in prodaji vstopnic CD (podhod Maxija) ali jih pošlje po pošti ob predhodnem naročilu po telefonu.

Uporaba bona
Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljene vrednosti ni mogoče prenesti na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba doplačati. Darilni bon je unovčljiv le v Informacijskem središču Cankarjevega doma (podhod Maxija). Darilni bon mora biti nepoškodovan in črtna koda mora biti dobro vidna in berljiva. Brez črtnega zapisa bon ni veljaven.

Reklamacije
Za reševanje reklamacij in dodatne informacije je pristojno Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD, vstopnice@cd-cc.si.

Izguba 
Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Končne določbe
Splošna določila poslovanja z darilnimi boni imajo značaj pogodbe. Z nakupom imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Položenih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Če imetnik obdrži darilni bon tudi po tem, ko so na spletni strani www.cd-cc.si objavljene spremembe ali dopolnitve teh določil, velja, da se z njimi strinja. Imetnik, ki po spremenjenih določilih ne želi več poslovati z darilnim bonom, je dolžan o tem pisno obvestiti izdajatelja in darilni bon vrniti najkasneje mesec dni od spremenjenih splošnih pogojev. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.