Dvorane - prostorske zmogljivosti

Dvorana m2 Kino Razr. Pravok. U-post. Dvojni U Sprejem Banket
Gallusova dvorana (GD)
2000 1545 - - - - - -
Linhartova dvorana (LD)
880 562 -   - - - -
Klub CD (KC)
472 220 112 72 50 70 270 180
Kosovelova dvorana (KD) 273 170 - - - - - -
Štihova dvorana (ŠD)
323 253 - - - - - -
Dvorana Duše Počkaj (DP)
116 72 40 30 - - 70 -
Klub Lili Novy (LN)
90 40 30 28 22 - 50 40
Konferenčna dvorana E1 100 70 48 36 28 58 70 40
Konferenčna dvorana E2 100 70 48 36 28 58 70 40
Konferenčna dvorana E3 100 70 48 36 28 58 70 40
Konferenčna dvorana E4 100 70 48 36 28 58 70 40
Konferenčna dvorana E1+2 200 150 132 68 64 106 150 80
Konferenčna dvorana E3+4 200 150 132 68 64 106 150 80
Konferenčna dvorana M1 117 100 54 36 30 58 50 30
Konferenčna dvorana M2 52 40 30 20 24 - - -
Konferenčna dvorana M3 74 60 30 28 24 - 40 -
Konferečna dvorana M4 92 60 40 28 24 40 50 -
Konferenčna dvorana M3+M4
165 120 60 44 38 - 100 -
Velika sprejemna dvorana (VS)
1306 - - 100 100 - 800 550
Prvo preddverje (P1)
1576 - - - - - 600 400
Drugo preddverje (P2)
1351 - - - - - 700 500
Galerija CD (GC)
364 - - - - - 200 100
Mala galerija (MG)
303 - - - - - 150 -