Informacije o eDarilnem bonu

Obdarujte s kulturo!

Z eDarilnim bonom Cankarjevega doma do vstopnic za prireditve

Splošna določila
Vrednost eDarilnega bona določite sami. Namenjen je izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma v spletni trgovini www.cd-cc.si ali Informacijskemu središču CD. Lahko ga podarite elektronsko ali natisnjenega Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko), Cankarjev dom pa ga je zavezan sprejeti kot plačilo za nakup na prodajnem mestu ali spletni strani Cankarjevega doma. Črtna koda mora biti dobro vidna. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov in ga zamenjati za gotovino. Neporabljeno vrednost lahko prenesete na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost darilnega bona, je razliko treba najprej naložiti na eDarilni bon. Imetnik eDarilnega bona se ob nakupu na spletni strani prijavi kot uporabnik Cankarjevega doma. Z eDarilnim bonom lahko opravite plačilo tudi v Informacijskem središču CD.


Izdaja in veljavnost
eDarilne bone izdaja in prodaja Cankarjev dom v spletni trgovini www.cd-cc.si. Veljavni so pet let od dneva nakupa.

Uporaba
eDarilni bon je namenjen izključno nakupu vstopnic za prireditve Cankarjevega doma. Z njim ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov, niti ga zamenjati za gotovino. Neporabljeno vrednost eDarilnega bona lahko prenesete na naslednji nakup. Če nakup presega vrednost eDarilnega bona, je razliko treba najprej naložiti na eDarilni bon.

Reklamacije
Za reševanje reklamacij in dodatne informacije je pristojno Informacijsko središče in prodaja vstopnic CD, vstopnice@cd-cc.si.

Izguba 
Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo in ne izdajamo nadomestnih potrdil.

Končne določbe
Splošna določila poslovanja z eDarilnimi boni imajo značaj pogodbe. Z nakupom imetnik potrjuje, da je o teh splošnih določilih obveščen in da se z njimi strinja. Položenih sredstev ni mogoče vrniti v gotovini. Če imetnik obdrži darilni bon tudi po tem, ko so na spletni strani www.cd-cc.si objavljene spremembe ali dopolnitve teh določil, velja, da se z njimi strinja. Imetnik, ki po spremenjenih določilih ne želi več poslovati z eDarilnim bonom, je dolžan o tem pisno obvestiti izdajatelja in eDarilni bon vrniti najpozneje mesec dni od spremembe splošnih pogojev. Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Glede vprašanj, ki jih gornja določila ne urejajo, veljajo Splošni pogoji poslovanja Cankarjevega doma.