Služba za trženje programa in odnose z javnostmi

T 01 24 17 170
F 01 24 17 298


Vodja službe Saša Globačnik
T 01 24 17 127, F 01 24 17 298, E sasa.globacnik@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (humanizem, film-LIFFe) Janina Pintar
T 01 24 17 146, F 01 24 17 298, E janina.pintar@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (gledališče in ples) Hana Radovan 
T 01 24 17 172, F 01 24 17 298, E hana.radovan@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (klasična glasba) Katja Novak
T 01 24 17 174, F 01 24 17 298, E katja.novak@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov (jazz, etno in glasbe sveta) Darinka Hvalec
T 01 24 17 153, F 01 24 17 298, E darinka.hvalec@cd-cc.si

Vodja promocijskih projektov za kulturno vzgojo Kristina Jermančič Golc
01 24 17 161, F 01 24 17 298, E kristina.jermancic@cd-cc.si

Sponzorstva ter promocija in vodeni ogledi razstav  Zvezdana Lazar-Bursać
T 01 24 17 170, F 01 24 17 298, E zvezdana.lazar@cd-cc.si

Urednica publikacij in kreativno pisanje Damjana Kenda Hussu
T 01 24 17 173, F 01 24 17 298, E damjana.kenda@cd-cc.si

Urednica spletnih strani Tadeja Drolc
T 01 24 17 194, F 01 24 17 298, E tadeja.drolc@cd-cc.si

Vodja oddelka za informacije in prodajo vstopnic Andreja Šteblaj
T 01 24 17 299/300, F 01 24 17 322, E andreja.steblaj@cd-cc.si