Akreditacije

Prosimo, da vloge za akreditacijo oddate najpozneje dva dni* pred prireditvijo, saj jih pozneje računalniški program ne sprejme več.

Obvestilo o odobritvi boste prejeli najpozneje dan pred prireditvijo.

* O morebitni spremembi roka za oddajo akreditacije, zlasti pri festivalih, vas bomo obvestili v sporočilu za medije.

Veseli smo pozornosti, ki jo namenjate programu Cankarjevega doma, in zato se trudimo, da vam v dvorani vedno zagotovimo dober sedež. Včasih ta ostane prazen, ker vas zadržijo neodložljive obveznosti. Vljudno vas prosimo, da odobrene novinarske vstopnice prevzamete v Informacijskem središču CD najpozneje petnajst minut pred prireditvijo; tako bomo vaš sedež, če ste zadržani, še vedno lahko ponudili v prosti prodaji.

Hvala za prijazno razumevanje in uvidevnost.

Akreditacijo lahko pošljete tudi po pošti: 

CANKARJEV DOM
Služba za trženje programa in odnose z javnostmi
Prešernova cesta 10 
1000 Ljubljana 

T: 01 2417 170, F: 01 2417 298