Reference

Uspešno izvedene kongresne prireditve v letu 2017:

 • 20. Schrottovi dnevi
 • 5. Slovenska konferenca o zdravljenju odvisnosti in 7. Slovenski simpozij o okužbi z virusom Hepatitisa C pri osebah, ki uporabljajo droge
 • Kongres Mednarodnega združenja VAS
 • 36. Kongres Evropskega združenja pivovarjev – EBC
 • Srečanje Evropske mreže za zdravljenje ALS
 • SNC'17 - SiNAPSA
 • 4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih
 • 35. Derčevi dnevi
 • 10. kongres tekočih kristalov
 • Evropska konferenca o strojnem učenju ter načelih in praksi pridobivanja znanj iz podatkovnih baz – ECML-PKDD
 • 2. svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih – OER
 • 13. Evropska LUX konferenca
 • 7. kongres slovenskega mikrobiološkega društva
 • 4. Evropska JAZZ konferenca in EJN generalna skupščina
 • 17. Festival za tretje življenjsko obdobje
 • Kongres in izpopolnjevanje Evropske akademije za pediatrijo – EAP
 • 33. Slovenski knjižni sejem