Kultura vseh umetnosti in kongresna umetnost vseh prireditev

Za različne naročnike v Cankarjevem domu vsako leto izvedemo več kot 200 prireditev in v okviru teh več kot 1000 manjših dogodkov.

Lahko nam zaupate prireditev v celoti ali pa se dogovorite le za posamezne storitve, kot so:

Splošno vodenje
Strokovna ekipa Cankarjevega doma organizira in vodi vaš dogodek proaktivno – od začetka do konca – ter ga logistično izvede z odličnimi storitvami in posluhom za najmanjše podrobnosti. Vse poteka v tesnem partnerstvu z naročnikom: skupno načrtovanje in jasna opredelitev poslanstva prireditve zagotavljata sinergične učinke ter uspeh in odmevnost.

Svetovanje pri upravljanju proračuna prireditve in finančno vodenje
Optimalno (stroškovno varčno, a z največjimi učinki) upravljamo finančne vire, zagotavljamo natančno poročanje in popolno preglednost v vsakem trenutku. Kongrese, ki so opredeljeni z najvišjimi standardi in obenem spoštujejo natančno opredeljene postavke v finančnem predračunu, izvajamo izjemno uspešno.

Tehnična organizacija in izvedba prireditve
Vse dvorane Cankarjevega doma so tehnično najsodobneje opremljene, tehnično osebje pa je vrhunsko strokovno usposobljeno in prekaljeno pri izvedbi tudi najzahtevnejših scenskih uprizoritev.

Vse v zvezi z udeležbo na prireditvi
Načrtovanje udeležbe, prijave, obveščanje, registracija in hotelska namestitev udeležencev.

Priprava gradiv
S posebno interaktivno programsko opremo poskrbimo za razpis, prijave, zbiranje povzetkov in referatov na spletu ter nato za oblikovanje, tisk in distribucijo publikacij.

Trženje prireditve
Od zasnove do trženja blagovne znamke, celostno vodenje odnosov z javnostmi in marketinga. Z nami boste vidni in odmevni tudi v medijih.

Pika na i
Poskrbimo lahko tudi za organizacijo prevozov, spremljevalne dogodke, turistične storitve, družabni program in gostinsko ponudbo.
Ker je Cankarjev dom osrednja slovenska kulturna hiša, lahko za popestritev vašega dogodka ponudimo vrhunski, raznolik in bogat izbor umetniškega in zabavnega programa.

Bližje naročniku in udeležencem
Dogodke lahko organiziramo tudi zunaj matične hiše v primernih prostorih kjer koli v Sloveniji in tujini.