Cankarjev dom
14. apr.

Literatura in etika med Vzhodom in Zahodom

Mednarodni simpozij

V osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja je ameriško – ter pod njenim vplivom kmalu tudi globalno – literarno vedo zaznamovalo intenzivno prevpraševanje razmerja med literaturo in etiko. Za ta očitni porast etiških raziskav se je v literarnokritiški stroki uveljavil izraz »etični obrat«, za njegove najvidnejše predstavnike, teze in metode pa nadpomenka »etično kritištvo«.

Martha Nussbaum, Wayne C. Booth in Alasdair MacIntyre so s svojimi privrženci (in kritiki) razpravo o razmerju med literaturo in etiko postavili v izrazito filozofski kontekst, pri čemer so izzive moderne literature soočali z (neo)aristotelskim etiškim horizontom. Tej spodbudi je sledila druga struja etičnega obrata, ki je ohranila filozofski ton, a spremenila njegovo usmeritev: literarni teoretiki, kakršna sta Gayatri Spivak in J. Hillis Miller, so s pomočjo etike drugega/Drugega (Emmanuel Lévinas) in literarnih vidikov dekonstrukcije (Jacques Derrida, Paul de Man) zamajali tradicionalni humanistični okvir etičnega kritištva.

V zadnjih dveh desetletjih etično kritištvo vse močneje sooblikujejo kitajski literarni raziskovalci, zbrani okrog Nieja Zhenzhaa, vodilnega nezahodnega predstavnika etičnega obrata, ki je na svetovni ravni postavil eno izmed najuspešnejših uredniških, organizacijskih in institucionalnih opor sodobni etični literarni vedi.

Lani smo z monografijo Etični obrat v literarni vedi Toma Virka dobili tudi prvi slovenski sistematični prikaz tega globalnega literarno-teoretskega fenomena.

Simpozij Etika in literatura med Vzhodom in Zahodom, na katerem bodo sodelovali vodilni kitajski in evropski raziskovalci razmerja med literaturo in etiko, bo – prek soočenja vzhodnih in zahodnih literarnih, filozofskih in religioznih kanonov – celovito tematiziral ključna vprašanja sodobnega etičnega kritištva.
 

Literatura in etika med Vzhodom in Zahodom

14. apr.
15. apr.

Kosovelova dvorana

Klub CD

Več terminov

Brezplačne vstopnice
Prosimo, da si v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) zagotovite brezplačne vstopnice.

Sodelujoči: Nie Zhenzhao, Wu Di, Wang Yong, Yang Gexin, Shang Biwu, Wang Songlin, Chen Hong, Liu Maosheng, Jie Zheng, Tomo Virk, Alen Širca, Matic Kocijančič, Dejan Kos, Jan Ciglenečki, Nina Petek, Borut Škodlar, Jana S. Rošker in Helena Motoh.

Organizatorji:
Slovensko društvo za primerjalno književnost
International Association for Ethical Literary Criticism (IAELC)
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL
Cankarjev dom
 

Ivanka

Ivanka

Ivanka
najboljša spremljevalka na prireditve.

Uršula Cetinski

Blog Uršule Cetinski

Generalna direktorica CD,
Uršula Cetinski,
svoje misli o prireditvah
in drugem aktualnem dogajanju
v CD in širše
strne v kratke zapise.

Vabljeni k branju.

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija: ENKI