Uršula Cetinski: Odziv na anonimno pismo

Prejšnji teden je nekaj medijev povzelo odlomke iz anonimnega pisma, s katerim sem bila s strani Ministrstva za kulturo (MK) seznanjena 7. 12. 2023. Anonimka je datirana 10. 10. 23. 

V anonimki je več očitkov na moj račun, ki so neresnični, zato se moram nanje odzvati.

ODNOS DO ZAPOSLENIH
Ostro zavračam vse očitke o neprimernem vedenju, predvsem pa o mobingu ali celo (fizičnem) trpinčenju zaposlenih. Manjše in večje skupine ljudi vodim že skoraj štirideset let. Bila sem urednica kulturne redakcije Radia Študent, direktorica Koreodrame, umetniška direktorica Mesta žensk, vodja gledališča in plesa v Cankarjevem domu (CD), direktorica Slovenskega mladinskega gledališča, sedaj generalna direktorica CD. Kljub javni izpostavljenosti in delu na najodgovornejših mestih 40 let z mano ni povezana niti ena sama afera! 

Povsod sem presegla vse poslovne in programske cilje. Ocenjevali so me številni nadzorniki (sveti zavodov), v katerih so bili zelo različni ljudje, in vedno - tako v Cankarjevem domu kot pred njim - sem bila ocenjena z odliko. 

V Cankarjevem domu imamo vpeljana dva postopka, ki zadevata mobing in zaščito žvižgačev; omogočata anonimno prijavo, postopek se pelje brez vednosti vodstva, saj so zanj pooblaščeni certificirani zaposleni. Zoper mene nikoli ni bila podana nobena prijava.

CANKARJEV DOM JE DEMOKRATIČNO VODEN ZAVOD
V Cankarjevem domu so vpeljani mehanizmi soudeležbe zaposlenih pri odločanju: več rednih tedenskih kolegijev, dialog med vodstvom in sindikatom ter delavskim predstavništvom, predstavniki zaposlenih v svetu in strokovnem svetu zavoda. Vrata moje pisarna so odprta za vse.

CANKARJEV DOM SPODBUJA VARNO DELOVNO OKOLJE IN ZDRAVJE PRI DELU
Cankarjev dom vsako leto obišče okoli pol milijona ljudi, na odrih včasih nastopi tudi po 17.000 oseb na leto, poleg tega je tu še od 150 do 170 zaposlenih. Opravka imamo z množico v dvoranah, na odrih, na različnih deloviščih. Varnost je naša prioriteta, zaposlenega imamo tudi inženirja za varstvo pri delu. V času mojih dveh mandatov nismo zabeležili niti ene same nesreče pri delu.

V skrbi za zaposlene sem leta 2016 uvedla program promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga financira delodajalec in omogoča velik nabor aktivnosti za vzdrževanje telesnega in duševnega zdravja ter krepitev medsebojnih vezi.  Leta 2022 sem poleg zakonsko predpisanega uvedla tudi možnost dodatnega usmerjenega zdravniškega pregleda na stroške delodajalca, za katerega se je odločila polovica zaposlenih.

MOJE AKTIVNO PRIZADEVANJE ZA BOLJŠE PLAČE ZAPOSLENIH
Skoraj četrtina zaposlenih v CD prejema osebni dohodek pod minimalno plačo, kar je nedopustno. Že več let (tudi kot predsednica Nacionalnega sveta za kulturo) pozivam Ministrstvo za javno upravo in MK, naj zvišata plače v kulturi, predvsem najslabše plačanim, in uvedeta tako dodatek za deficitarnost kot dodatek za mentorstvo. Na moja prizadevanja se odločevalci žal niso odzvali.

CD je vsako leto (razen med pandemijo) zaposlene še dodatno nagradil s t.i. delovno uspešnostjo iz dejavnosti na trgu, seveda v dogovoru s sindikatom in ob privolitvi ustanovitelja (MK).

Na mojo pobudo CD intenzivno spodbuja zaposlene k nadaljevanju šolanja in k drugim strokovnim izobraževanjem, kar tudi (so)financira.

ODHAJANJE KADROV
Moja največja karierna zmaga v življenju je, da sem ohranila vsa delovna mesta tudi med pandemijo, največjo katastrofo v zgodovini CD, ko smo bili kar dve leti zaprti ali pa smo delovali z omejenimi kapacitetami in prihodkov ni bilo. Smo edini kulturni javni zavod v Sloveniji, ki mora vsak dan v letu sam zaslužiti 15.000 EUR (tudi za sofinanciranje plač), če hoče sploh obstajati.

Vsa leta mojega vodenja je bila fluktuacija zaposlenih običajna, razen prvi dve leti po pandemiji, ko so bile odprte številne možnosti za delo v gospodarstvu (višja plača, bolj ugoden delovni čas). S ponudbami iz gospodarstva nismo mogli konkurirati, saj smo del sistema plač v javnem sektorju. Podoben problem so imeli tudi drugi javni zavodi v kulturi v Sloveniji in Evropi. Izvedli smo številne razpise, trenutno pa se tudi naš tehnični sektor že lepo kadrovsko krepi. 

ČRNA LISTA UMETNIKOV IN PREGANJANJE KOLESARJEV
Očitki, da program prilagajam vsakokratni oblasti, so zlahka ovrgljivi. V času prejšnje vlade smo organizirali evropski kongres Levice, dr. Asta Vrečko je bila kuratorica ene od razstav, Jani Kovačič je pel tako na protestih kot na odru Cankarjevega doma in lahko bi naštevala v nedogled. Nekaj najbolj norega je očitek, da bi zaposlene zmerjala s kolesarji! Nikoli! Tudi črne liste, povezane z nekdanjim vodstvom ni; bivšemu direktorju Rotovniku smo za 80. rojstni dan pripravili javno slovesnost in ga obdarili s torto.

Nisem članica nobene stranke, zastopam svoja lastna stališča in interese zavoda, ne pa stališča ali interese kakšne od strank. Nikoli nisem bila kandidatka za ministrico za kulturo s strani nobene od strank. Moja poklicna dolžnost je, da imam kot generalna direktorica zavoda dialog z vsakokratno oblastjo. To pa ni udinjanje, ampak delovna obveza.

INVESTICIJE IN TEHNIČNA OPREMA
V zadnjih desetih letih smo lepo skrbeli za vzdrževanje in tehnično opremljanje Cankarjega doma. Vse investicije smo izvedli v skladu s predpisi javnega naročanja in v okvirih prvotno zastavljenih finančnih načrtov, brez dodatnih aneksov. Ponosni smo, da smo lani odprli tudi novo dvorano in jo poimenovali po Almi Karlin. Nikoli nisem bila članica nobene komisija za izbiro izvajalcev. 

ZAKONITO, VARČNO IN TRANSPARENTNO POSLOVANJE
Delujemo zakonito, varčno, transparentno. Tako na področju delovne zakonodaje kot na vseh ostalih področjih. Vsakoletne notranje revizije, ki jih izvajajo zunanji revizorji, in so predstavljene svetu CD, nam omogočajo uvajanje popravljalnih ukrepov. Prestali smo že različne inšpekcijske nadzore, tudi zelo temeljite in dolgotrajne, ki niso izkazali nobenih resnih kršitev, predlagani so bili zgolj manjši popravljalni ukrepi. S tem sta seznanjena tako Vlada RS kot MK, ki potrjuje naš program in poročila.

Iz medijev sem izvedela, da smo pod drobnogledom več institucij in nadzornih organov. O tem nisem bila obveščena. Pričakujem, da bodo njihovi izsledki takšni, kot so bili izsledki naših nadzornikov doslej: delovanje brez resnih kršitev.

VSAKA OBLAST IMA LEGITIMNO PRAVICO, DA IZBERE DIREKTORJA PO SVOJEM OKUSU
Smo pred razpisom za generalnega direktorja CD. Nobene potrebe ni, da se na podlagi podtikanj, laži, montiranih procesov in konstruktov, ki jim služi tudi anonimka, degradira mene, blati moj ugled in s tem povzroča tudi veliko poslovno škodo CD. CD pod mojim vodstvom deluje z rezultati, ki so v Sloveniji edinstveni, pa tudi v Evropi redki.  CD je mogočen in tudi krhek hkrati, saj mora vsako leto sam zaslužiti več kot 5 MIO EUR, kar lahko uspešno stori le, če ima dobro javno podobo. 

Vsaka oblast ima legitimno pravico, da izbere generalnega direktorja CD po svojem okusu. Zato ni nobene potrebe po uničevanju Uršule Cetinski in ugleda Cankarjevega doma. Pričakujem pa, da bo oblast izbrala kompetentnega človeka, sposobnega voditi CD z najmanj tako dobrimi rezultati, kot je to 10 let počela naša požrtvovalna ekipa v tesnem sodelovanju z odličnim kolektivom.

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, 13. maj 2024
 

Tags
Most read

Visitor's notice

Summer Museum Night at Cankarjev dom

Be The Flow!

© Cankarjev dom

Cookies   Production: ENKI