Vodstvo Cankarjevega domaUršula Cetinski

generalna direktorica 

 

Jana Kramberger

direktorica poslovnega sektorja
pomočnica generalne direktorice

Karmen Klučar

direktorica tehničnega sektorja
pomočnica generalne direktorice

mag. Breda Pečovnik

direktorica kongresno-komercialnega programa
pomočnica generalne direktoriceKulturno-umetniški programIngrid Gortan

vodja programa resne glasbe, opere in baleta
pomočnica direktorice kulturno-umetniškega programa

Bogdan Benigar

vodja programa jazza in glasb sveta
pomočnik direktorice 
kulturno-umetniškega programa

Simon Popek

vodja filmskega programa
pomočnik direktorice kulturno-umetniškega programa

Barbara Rogelj

vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov
pomočnica direktorice kulturno-umetniškega programa 

Nina Pirnat Spahić

vodja razstavnega programa
pomočnica direktorice
kulturno-umetniškega programa

Andrej Jaklič 

vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa