Termini:
25. Mar.–19. Maj


Natisni

 
Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti


Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabimo k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2018.

DO KDAJ?
Prijave je treba oddati najpozneje do 19. maja 2017. Odgovore o naši odločitvi vam bomo posredovali do 30. junija 2017.

Z vabilom spodbujamo:

  • umetniške dogodke na področju uprizoritvene umetnosti, ki vključuje različne oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti – (raziskovalne) gledališke predstave, sodobni ples, fizično gledališče itd.;
  • intermedijske umetnosti in druge sodobne umetniške prakse, ki v izrazu novih možnosti segajo čez meje uveljavljenih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij in medijev ter segajo tudi na presečišče znanosti in umetnosti. To so lahko instalacije, performansi, intervencije v javnem prostoru z umetniškim sporočilom in angažmajem itd.;
  • sodelovanja z različnimi festivali s področja uprizoritvenih umetnosti.

Vabilo vključuje projekte za odrasle ali otroke in mladino.

Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce najrazličnejših tematik.

Zanimajo nas projekti za odrasle, mladino in otroke, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelovo, Štihovo, Linhartovo dvorano, Klub Cankarjevega doma (tematsko različni odrski projekti, od gledaliških do glasbeno-gledaliških, ki pa so primerni za klubski prostor. V poštev pridejo tudi »pogovorne predstave« oz. talk-showi).

Vabilo k sodelovanju ne vključuje debitantov, se pravi, da morata imeti producent in avtor za seboj vsaj eno javno uprizorjeno in pri strokovni javnosti recenzirano delo.

Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, medtem ko se Cankarjev dom v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo predstave (avtorske honorarje, umetniške in morebitne lastne tehnične ekipe za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video gradiva, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Cankarjev dom bo v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotovil:

– prostor za vaje v dogovorjenih terminih in dvorano za izvedbo predstav;

– tehnično opremo Cankarjevega doma, ki bo na voljo v dogovorjenih dvoranah in terminih;

– sodelovanje dogovorjenega tehničnega osebja Cankarjevega doma pri scenskih postavitvah, svetlobni in zvočni podobi projekta;

– sodelovanje pri promociji in marketingu projekta na podlagi vnaprej dogovorjene promocijske naloge;

– hostesno in varnostno službo za izvedbo premiere in ponovitev,

– prodajo vstopnic v Informacijskem središču CD.

Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.


Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do 19. maja 2017 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov:

Andrej Jaklič
Cankarjev dom
Prešernova 10
1000 Ljubljana

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za rabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

O izboru prijaviteljev bodo odločali: Uršula Cetinski, Ingrid Gortan, Karmen Klučar, Andrej Jaklič in Barbara Rogelj.
Do 30. junija 2017 bomo prijavitelje obvestili o izboru. Prijavitelje izbranih projektov bomo povabili tudi na ustno predstavitev projektov.

Ljubljana, 23. marca 2017 KOMENTAR | število komentarjev: 0
Vaše ime
Naslov komentarja
Vpišite znake na desni:
Sporočilo