Velika sprejemna dvorana

Velika sprejemna dvorana je po mnenju mnogih najlepša dvorana v Sloveniji.

Meri 1127 m2, njen prostor pa je primeren zlasti za razstave, sprejeme, družabna srečanja, sejme, recepcije in tudi za koncerte.