ČEBELICA LETI Z NEBA ... V PANJ NA TERASI CANKARJEVEGA DOMA

S kulturo tudi do narave!

Cankarjev dom si prizadeva biti ustanova s poglobljenim in pretanjenim posluhom ne le za kulturo in vse zvrsti umetnosti ter za dediščino človeštva nasploh, temveč tudi za spoštovanje in ohranjanje narave. V okviru ekoloških prizadevanj ločujemo odpadke, v zadnjem času zelo omejujemo porabo papirja; zmanjšujemo naklade tiskovin ter jih, kolikor je mogoče, nadomeščamo z objavami na spletni strani in z elektronskimi načini obveščanja. Nenazadnje skrbimo za zeleno in urejeno neposredno okolico zgradbe.
Najnovejša potrditev slogana »S kulturo do narave« je čebelarstvo v Cankarjevem domu.

Pobudo za ta podvig je dal naš sodelavec Franc Petrovčič, vodja področja obratovanja in vzdrževanja ter pomočnik direktorja tehničnega sektorja, ki se v prostem času doma ukvarja s čebelami in pridelavo naravnega medu. Zamisel, ki se je porodila ob spremljanju strokovnih člankov o mestnem čebelarstvu v Londonu in o namestitvi panjev na strehi Opere v Parizu, je bila sprejeta z navdušenjem. In tako zdaj brenčijo tri družine kranjskih čebel v panjih na eni od teras razgibane strehe Cankarjevega doma.
Gre za tri ameriške nakladne panje LR s spremenljivim volumnom, ki preprečujejo rojenje, ker jih je mogoče povečevati glede na rast družine, v njih pa je ravnanje s čebelami tudi preprostejše. Po prezimitvi je v vsakem panju spomladi okoli 15.000 čebel, družina pa se ob ugodnih razmerah namnoži do 35 oziroma 40.000. V mestnem okolju je za čebele ugodna paša; čeprav na prvi pogled morda ni videti, je v mestu veliko dreves, nasadov in vrtov. Prednost je tudi v tem, ker rastlinja ne škropijo proti škodljivcem (spomnite se pomora čebel zaradi škropljenja njiv na podeželju), izpušni plini pa na kvaliteto bere ne vplivajo. S čebelami v mestu tudi povečujemo biotsko raznolikost, saj čebele oprašujejo mestne rastline. Čebele so opraševalke od 75 do 100 pomembnih rastlinskih vrst in tako znatno prispevajo k njihovemu razmnoževanju in če hočete, k pridelku.

Čebele letajo na pašo do 3 kilometrov od panja in čebele Cankarjevega doma imajo v tem krogu Tivoli, Rožnik, grajsko pobočje, mestne okrasne nasade, drevorede ...

Med Cankarjevega doma bomo poslali tudi na analizo, lično točen pa bo nato poslovno darilo, na katerega bomo še posebej ponosni.